Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

WiMax: η καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Έτοιμο για δράση δείχνει να είναι το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει στην ανάπτυξη ασύρματων δικτύων επικοινωνίας τεχνολογίας WiMax. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο έχει ήδη ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να το ενημερώσει επισήμως αναφορικά με τις υποχρεώσεις που έχουν -και κατά πόσον έχουν αυτές καλυφθεί- οι τέσσερις πάροχοι (ΟΤΕ, Craig Wireless, Wind και Cosmoline) που έχουν λάβει άδεια για τη λειτουργία δικτύου WiMax. Συνέχεια…

Εφαρμογή νέων κωδικών CPV στις δημόσιες συμβάσεις

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Η ΕΥΔ “Ψηφιακή Σύγκλιση” ενημερώνει για τη δημοσίευση του Κανονισμού 213/2008 με τον οποίο τροποποιούνται οι παλιοί κωδικοί CPV για τις ανακοινώσεις των δημοσίων προκηρύξεων. Οι καινούργιοι κωδικοι καθώς και η πλήρης λειτουργία του συστήματος ενεργοποιούνται και ισχύουν υποχρεωτικά από 15/9/2008. Συνέχεια…

Nέα Ευρωπαϊκή στρατηγική δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας θα βοηθήσει να προστατεύσει τις καινοτόμες ΜΜΕ

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια νέα στρατηγική στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που θα έχει ως κύριους ωφελούμενους της ΜΜΕ της Ευρώπης. Η Επιτροπή στοχεύει να διατηρήσει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα δώσει στις επιχειρήσεις της Ευρώπης την εμπιστοσύνη για να προωθήσουν την καινοτομία στην παγκόσμια αγορά. Συνέχεια…

Ενημερωτική Ημερίδα του Ελληνικού Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας». Συνέχεια…

Δέσμη μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων του χρήστη

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Η πρόσβαση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πιο διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και θέματα σχετικά με χρεώσεις παρόχων, φορητότητα αριθμών και σαφέστερο ορισμό της αρχής της ουδετερότητας του διαδικτύου, αποτελούν τα κύρια σημεία της έκθεσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως μέρος της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες. Συνέχεια…

Ίδρυση Δικτύου Ρυθμιστών των Ευρωμεσογειακών Χωρών (ΕΜERG)

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Στην ίδρυση του Δικτύου Ρυθμιστών των Ευρωμεσογειακών χωρών (EMERG), προχώρησαν οι ρυθμιστικές αρχές ηλεκτρονικών επικοινωνιών των Ευρωμεσογειακών χωρών, οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τη γειτονική συνεργασία και να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών. Συνέχεια…

DVB-T2: έτοιμη η ψηφιακή τηλεόραση 2ης γενιάς

Δραστηριότητες /προϊόντα κλάδου, Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Aνακοινώθηκαν οι προδιαγραφές της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 2ης γενιάς. Η DVB-T2 έρχεται με βελτιωμένη τεχνολογία διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, θα έχει περισσότερα κανάλια ανά συχνότητα, ενώ, μεταξύ άλλων, θα υποστηρίζει καλύτερα το HDTV. Συνέχεια…

Το πειρατικό λογισμικό…κοστίζει περισσότερο

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Εντατικούς ελέγχους, σε επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι χρησιμοποιούν προγράμματα λογισμικού χωρίς τις νόμιμες άδειες χρήσεις, συνεχίζει να πραγματοποιεί η Business Software Alliance (BSA), ο παγκόσμιος οργανισμός που εκπροσωπεί τον κλάδο του λογισμικού. Συνέχεια…

Ελαστικότερη ρύθμιση από την Ισπανική Επιτροπή στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας.

Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Η Ισπανική Επιτροπή Αγοράς Τηλεπικοινωνιών (CMT) ενέκρινε διάφορες προτάσεις για τον μελλοντικό κανονισμό σταθερής τηλεφωνίας. Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται με την πρόσβαση, την δρομολόγηση και την πηγή κλήσης στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας. Συνέχεια…

Συνέδριο σχετικά με την Ψηφιακή Τοπική Agenda EISCO 2008

Μεταφορά / απόκτηση state-of-the-art τεχνολογίας, Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Από τον Ιουνίου του 2005, το κύριο θέμα των συνεδρίων European information society conference (EISCO) είναι η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου (Digital Local Agenda DLA) για την καλή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών στους δήμους της Ευρώπης, των πόλεων και των περιοχών. Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO