Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου για το έργο «Δαπάνες Υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου»

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Π.Β.Ε) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «SME Pipeline – Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013

Συνέχεια…

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

SEPVE LOGOΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Π.Β.Ε) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Π.Β.Ε) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». Συνέχεια…

Δημόσια Διαβούλευση για τις δράσεις «Digi-content» και «Digi-retail»

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Logo_YPOIANΗ Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις σχεδιαζόμενες δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Digi-retail» και «Digi-content».

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν το χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και στοχεύουν στην αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας. Συνέχεια…

Ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (Ε.Π. ΨΣ) στα Ιωάννινα

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί, Συνέδρια - Ημερίδες

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ πραγματοποιεί την Δευτέρα 18 Μαΐου 2009 στα Ιωάννινα Ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων του ΕΠ ΨΣ για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Grand Serai από τις 9:30:πμ-16:00μμ, και απευθύνεται κυρίως στους φορείς με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου.

Συνέχεια…

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΠ ΨΣ)

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί, Συνέδρια - Ημερίδες

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ πραγματοποιεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009 στην Θεσσαλονίκη Ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων του ΕΠ ΨΣ για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ από τις 9:30:πμ-16:00μμ, και απευθύνεται κυρίως στους φορείς με έδρα τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Συνέχεια…

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης των ΜΜΕ στα πλαίσια του Προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί, Συνέδρια - Ημερίδες

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την παρουσίαση της Δράσης Marie Curie – Industry Academia Partnerships & Pathways – του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ. Συνέχεια…

Υποστήριξη ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, καθώς και της πολιτικής της ΓΓΕΤ, της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης γενικότερα για τη δημόσια διαβούλευση όλων των δράσεων πριν από την επίσημη προκήρυξή τους, ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση της πράξης «Υποστήριξη ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», η οποία εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Συνέχεια…

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Νέα του ΣΕΠΒΕ, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί της ενδιαφερόμενης μικρομεσαίες επιχείρησης και σύνδεσης της έρευνας και της τεχνολογίας να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμέτοχη στη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Συνέχεια…

Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Πρόσκλησης 93 και 145

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους Τελικούς Δικαιούχους για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων της Πρόσκλησης 93 και 145 που αφορούν την προώθηση της ευρυζωνικότητας του Μέτρου 4.2, του ΕΠ «ΚτΠ». Ειδικότερα η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση ολοκλήρωσης έργου για κανένα από τα έργα της πρόσκλησης 93 και δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση ολοκλήρωσης έργου για κανένα από τα έργα της πρόσκλησης 145, αποφάσισε την συνέχιση υλοποίησης όλων των έργων και την αντικατάσταση των ημερομηνιών λήξης της υλοποίησης και πληρωμών. Συνέχεια…

Nέες προκηρύξεις του 7ου Π.Π. για την Έρευνα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα Υγεία, Τρόφιμα-Γεωργία-Βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ασφάλεια, Διάστημα, Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ, Περιφέρειες της Γνώσης, Επιστήμη και Κοινωνία και Διεθνής Συνεργασία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 22 συνολικά προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO