Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Επιδόσεις κλάδου

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας ΤΠΕ Δ τρίμηνο 2009

Δείκτες, αναφορές, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στη διαρκή προσπάθεια για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με το ΣΕΠBΕ, το ΣΕΠΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, διεξάγει κάθε τρίμηνο την έρευνα οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη. Συνέχεια…

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ – Δ’ Τρίμηνο 2009

Δείκτες, αναφορές, Έρευνες, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στη διαρκή προσπάθεια για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με το ΣΕΠBΕ, το ΣΕΠΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, διεξάγει κάθε τρίμηνο την έρευνα οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη.  Συνέχεια…

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ – B’ Τρίμηνο 2009

Δείκτες, αναφορές, Έρευνες, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στη διαρκή προσπάθεια για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, διεξάγει κάθε τρίμηνο την έρευνα οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη.

Συνέχεια…

Μελέτη ICAP: Η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιδόσεις κλάδου, Έρευνες

Η πληροφορική και ειδικότερα ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί κλάδο με εξέχουσα δυναμική, διαπιστώνει η ICAP στην έκτη έκδοση της κλαδικής μελέτης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών.  Η συνολική εγχώρια αγορά προσωπικών υπολογιστών & servers ακολούθησε ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1995-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,1%, ενώ για το 2008 η συνολική αγορά προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει ανοδική τάση της τάξης του 25%. Συνέχεια…

Entersoft: ανάπτυξη κατά 46% το Α’ εξάμηνο του 2008

Εταιρικά νέα, Χρηματιστήριο

Με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν κατά πολύ τους αντίστοιχους της αγοράς πληροφορικής συνεχίζει να αναπτύσσεται η εταιρία Entersoft, κατακτώντας διαρκώς μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στο λογισμικό για επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα: Συνέχεια…

Ελκυστικές οι μετοχές του κλάδου τηλεπικοινωνίων

Χρηματιστήριο

Οι μετοχές του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού τομέα συμπεριφέρθηκαν το ίδιο άσχημα με τους υπόλοιπους τομείς της αγοράς εφέτος. Ορισμένοι όμως διαχειριστές κεφαλαίων πιστεύουν ότι τα προβλήματα έληξαν και ότι ήρθε η ώρα για αγορά. Οι διαχειριστές πιστεύουν ότι τα κέρδη στις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεφωνίας … Συνέχεια…

11 δισ. ευρώ η ελληνική αγορά τεχνολογιών

Δείκτες, αναφορές

Τα 11 δισ. ευρώ αναμένεται να αγγίξει το σύνολο της ελληνικής αγοράς τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με μελέτη του ΕΙΤΟ (European Information Technology Observatory). Συνέχεια…

Αύξηση της λιανικής αγοράς πολυμέσων και ειδών κινητής τηλεφωνίας

Δείκτες, αναφορές

Την προσεχή διετία αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου της λιανικής αγοράς πολυμέσων και ειδών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, με χαμηλότερο όμως ρυθμό από εκείνον των δύο τελευταίων ετών. Συνέχεια…

Με δύο ταχύτητες στο τρίμηνο οι εταιρείες της πληροφορικής.

Δείκτες, αναφορές

Ανομοιογενής εικόνα εμφανίζουν για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες στο σύνολο τους παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και της κερδοφορίας τους η οποία όμως αντικατοπτρίζει τα οικονομικά αποτελέσματα συγκεκριμένων εταιρειών του κλάδου. Συνέχεια…

MLS Πληροφορική: Αύξηση 70,9% στα κέρδη α’ τριμήνου

Εταιρικά νέα, Χρηματιστήριο

Σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 η MLS Πληροφορική, αφού ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε άνοδο 54,1% και ανήλθε σε 2,464 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 70,9% και ανήλθαν σε 454.113 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20% Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO