Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Έρευνες

Κορυφαίοι αναλυτές ανακοινώνουν τις προβλέψεις τους σχετικά με τον κλάδο των Τ.Π.Ε. για το 2010

Έρευνες, Νέα του ΣΕΠΒΕ

ICT2010Σύμφωνα με το άρθρο του Alma Buelva το οποίο δημοσιεύθηκε στην “The Philippine Star” στης 21 Δεκεμβρίου, δύο ομάδες διαπρεπών αναλυτών, η IDC και η Gartner, παρουσίασαν τις τελευταίες τους εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζεται το σκηνικό των κλάδων της πληροφορικής, των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών που αναμένεται για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Συνέχεια…

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ – Δ’ Τρίμηνο 2009

Δείκτες, αναφορές, Έρευνες, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στη διαρκή προσπάθεια για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με το ΣΕΠBΕ, το ΣΕΠΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, διεξάγει κάθε τρίμηνο την έρευνα οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη.  Συνέχεια…

Παρουσίαση της έρευνας του Ο.Ρ.Σ. Θεσσαλονίκης “Το μέλλον της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη”

Έρευνες

orth_logoΟ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης οργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 18:00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση της έρευνας “Το μέλλον της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη” που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ. Συνέχεια…

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ – B’ Τρίμηνο 2009

Δείκτες, αναφορές, Έρευνες, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στη διαρκή προσπάθεια για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, διεξάγει κάθε τρίμηνο την έρευνα οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη.

Συνέχεια…

Μέτρηση των δεικτών eEurope/i2010 για την Ελλάδα

Έρευνες, Στατιστικές

Ολοκληρώθηκε η μελέτη που εκπόνησε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας για τη μέτρηση των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 που αφορούν στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα για το 2007. Συνέχεια…

Νέα μελέτη για τη “Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα υγείας και πρόνοιας”

Έρευνες

Η μελέτη για τη “Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα υγείας και πρόνοιας” αφορά στη διενέργεια έρευνας – μελέτης για τη διάδοση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και για τις επιδράσεις και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η εφαρμογή ΤΠΕ στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης (νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία, και σχετικές υπηρεσίες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα), με στόχο την οριοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την επιτάχυνση της διείσδυσης τους. Συνέχεια…

Η Ελλάδα στην 33η θέση στην παγκόσμια κλίμακα ανταγωνιστικότητας στην κλάδο της πληροφορικής

Ειδικές Εκθέσεις, Έρευνες

Το 2008 η Ελλάδα διατήρησε την 33η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της πληροφορικής. Το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα για την ανάδειξη ταλαντούχων στελεχών πληροφορικής και το ισχυρό νομικό σύστημα αποτελούν τους τρεις σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλλαν στην κατάταξη της Ελλάδας στην μεσαία θέση του Δείκτη. Τα ευρήματα προέκυψαν από μια νέα μελέτη που εκπόνησε η Intelligence Unit του Economist με χορηγό την Business Software Alliance (BSA). Συνέχεια…

Τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ποιότητας

Έρευνες

Τα αποτελέσματα μίας νέας μελέτης σχετικά με την ποιότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων, έτσι όπως την έχουν αντιληφθεί καταναλωτές από 42 χώρες, ανακοινώθηκαν για να τονίσουν την ικανότητα της κάθε χώρας να επωφεληθεί από τις εφαρμογές και υπηρεσίες διαδικτύου επόμενης γενιάς. Η μελέτη, η οποία δίνει έμφαση σε χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, στον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD), καθώς και σε Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα (BRIC), αποδεικνύει πόσο απαραίτητα είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ποιότητας για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικομίας της γνώσης. Συνέχεια…

Έρευνα της McKinsey: Η στρατηγική του ανταγωνισμού

Έρευνες, Στρατηγικές - Πρακτικές ανταγωνισμού

Ένας από τους βασικούς κανόνες που ακολουθούν οι μεγάλοι μαιτρ του σκακιού είναι «πάντα να προσπαθείς να προβλέπεις την κίνηση του αντιπάλου». Ο κανόνας αυτός προφανώς έχει εφαρμογές και σε άλλους τομείς και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Ωστόσο, ίσως δεν υπάρχει άλλος τομέας πιο ταιριαστός για τον κανόνα αυτό από την επιχειρηματικότητα. Πολλές φορές, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις συμπεριφέρονται ως σκακιστές, οργανώνοντας τις κινήσεις τους όπως στην άμυνα και την επίθεση πάνω σε μια σκακιέρα και καθορίζοντας τη στρατηγική τους με βάση τις πιθανές κινήσεις των ανταγωνιστών τους. Συνέχεια…

Τα 102 εκατομμύρια έφτασαν οι ευρωπαίοι συνδρομητές που διαθέτουν broadband συνδέσεις

Έρευνες, Στατιστικές

Τα 102 εκατομμύρια έφτασαν οι ευρωπαίοι συνδρομητές που διαθέτουν broadband συνδέσεις, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η ECTA (European Competitive Telecommunications Association). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ευρυζωνικές γραμμές αυξήθηκαν κατά 20% στην Ευρώπη στο τέλος του πρώτου τρίμηνο του 2008, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO