Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Archive for June, 2008

Η αγορά Server στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική αντιστέκεται στις δυσοίωνες οικονομικές συνθήκες

Εσωτερική / Διεθνής αγορά

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της IDC, η αγορά των server στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ) κατάφερε να αντισταθεί επιτυχημένα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες το πρώτο τρίμηνο του 2008 (Q108), ωθούμενη από την χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου και ευρώ.

Συνέχεια…

Το ηλεκτρονικό μας μέλλον

Ειδικές Εκθέσεις

Η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου για ηλεκτρονικές αγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη μελετώμενη αλλαγή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνέχεια…

Η Nokia αντεπιτίθεται

Δραστηριότητες /προϊόντα κλάδου, Εσωτερική / Διεθνής αγορά

Η κραταιά φιλανδική Nokia αποφάσισε να κάνει δύο στρατηγικές κινήσεις πριν απειληθεί η πρωτοκαθεδρία της με «πραξικόπημα» από την Google και την Apple. Η εταιρεία παράγει το 40% των κινητών τηλεφώνων που πωλούνται παγκοσμίως και αυτό το ποσοστό δεν θέλει επ’ ουδενί να μειωθεί. Για να κρατήσει τα σκήπτρα, προχώρησε στην εξαγορά του υπόλοιπου 52% της Symbian Ltd (κατείχε ήδη το 48%) από τις Sony Ericsson, Ericsson, Panasonic και Siemens, ενώ Συνέχεια…

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις

Εσωτερική / Διεθνής αγορά

Το αντικείμενο του έργου «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΚΕ) αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συνέχεια…

Χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο οι ηλεκτρονικές αγορές

Στρατηγικές - Πρακτικές ανταγωνισμού

Σε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του ΟΠΑ η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2007 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008. Συνέχεια…

ICANN : Απελευθέρωση των ονομάτων χώρου

Εσωτερική οργάνωση παραγωγής

Ο φορέας που επιβλέπει τη λειτουργία του Διαδικτύου ενέκρινε τη χαλάρωση των κανονισμών, ώστε να δημιουργηθούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες νέες διαδικτυακές καταλήξεις πέρα από τις σημερινές, όπως το «.com» και «.org». Συνέχεια…

ΕΔΕΤ: Μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την τεχνολογία IPv6

Μεταφορά / απόκτηση state-of-the-art τεχνολογίας

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση συντονισμένης δράσης της Ε.Ε. για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας του διαδικτύου, InternetProtocolIPv6, δραστηριοποιείται και συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία των φορέων της χώρας μας. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ε.Ε., η ανάπτυξη της διαδικτυακής τεχνολογίας ενδέχεται να οδηγήσει σε κρίση, όταν το παλιό σύστημα κορεστεί από ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Συνέχεια…

Εκδήλωση ΕΕ για τις ΤΠΕ

Κλαδικές εκθέσεις

Πανευρωπαϊκή εκδήλωση για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25-27 Νοεμβρίου 2008, στη Λυών της Γαλλίας. Η εκδήλωση “ICT 2008: “i’s to the future: invention-innovation-impact”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, καλύπτει τα παρακάτω θέματα:
1. Εφευρίσκοντας το μέλλον: Τεχνολογίες ΤΠΕ για το μέλλον
2. Καινοτόμος Ευρώπη: νέες αγορές, νέοι τομείς, νέοι παίκτες
3. Αντίκτυπος μέσω Πολιτικής Συνέχεια…

Eνίσχυση του e-commerce με αλλαγή νομοθεσίας της Ε.Ε.

Έρευνες, Νέα πρότυπα, standards και οδηγίες

Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο κυρία Meglena  Kuneva, το Διαδίκτυο αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) εντός των κρατών – μελών εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη, σε σύγκριση με τις διακρατικές αγορές που δεν έχουν επιτύχει τον ίδιο ρυθμό. Από το 2006 μέχρι το 2008 το ποσοστό των καταναλωτών της Ε.Ε. των 27 που έχουν πραγματοποιήσει αγορές μέσω του Διαδικτύου ανέβηκε από το 26% στο 33%, ενώ Συνέχεια…

ΣΕΠΒΕ: Αξιολόγηση των θέσεων – προτάσεων των τριών επιτροπών εργασίας

Δραστηριότητες /προϊόντα κλάδου, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία τριών επιτροπών εργασίας που θα απαρτίζονται από επιχειρηματίες μέλη του συνδέσμου και από στελέχη των εταιριών μελών.

Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO