Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Archive for November, 2008

Πνευματικά Δικαιώματα και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας στον Κλάδο ΤΠΕ

Νέα του ΣΕΠΒΕ

sepve_logoΟ Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και η Ερευνητική Μονάδα Αστικής & Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Money Show 2008 έχουν τη τιμή να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση με θέμα: «Πνευματικά Δικαιώματα και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας στον Κλάδο ΤΠΕ»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 10.00 – 12.00 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, αίθουσα “Έφεσος Ι & ΙΙ” Η είσοδος είναι ελεύθερη
Συνέχεια…

Εκπαίδευση επιχειρήσεων ΤΠΕ στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Μεταφορά / απόκτηση state-of-the-art τεχνολογίας, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στα πλαίσια του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της οριζόντιας δράσης: Δ2. Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) διοργανώνει workshop την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 17:00, με θέμα “Εκπαίδευση 15 επιχειρήσεων στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών επιχειρηματικής ευφυΐα (ΒΙ)” Συνέχεια…

Tο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics διεξάγεται στις 21-22 Νοεμβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη

Δραστηριότητες /προϊόντα κλάδου, Μεταφορά / απόκτηση state-of-the-art τεχνολογίας

Η Ελληνική Εταιρία Logistics (ΕΕL) διοργανώνει φέτος το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics στις 21-22 Νοεμβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη. Συνέχεια…

Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Πρόσκλησης 93 και 145

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους Τελικούς Δικαιούχους για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων της Πρόσκλησης 93 και 145 που αφορούν την προώθηση της ευρυζωνικότητας του Μέτρου 4.2, του ΕΠ «ΚτΠ». Ειδικότερα η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση ολοκλήρωσης έργου για κανένα από τα έργα της πρόσκλησης 93 και δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση ολοκλήρωσης έργου για κανένα από τα έργα της πρόσκλησης 145, αποφάσισε την συνέχιση υλοποίησης όλων των έργων και την αντικατάσταση των ημερομηνιών λήξης της υλοποίησης και πληρωμών. Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO