Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Archive for July, 2009

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ – B’ Τρίμηνο 2009

Δείκτες, αναφορές, Έρευνες, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στη διαρκή προσπάθεια για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, διεξάγει κάθε τρίμηνο την έρευνα οικονομικής συγκυρίας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη.

Συνέχεια…

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

Νέα του ΣΕΠΒΕ

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από συναινετικό πνεύμα με την ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τονίστηκε το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος αποτελεί ένα σημαντικό οργανισμό προώθησης και ανάπτυξης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο με σημαντική και διαρκή προσφορά προς τα μέλη του.

Συνέχεια…

Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Νέα του ΣΕΠΒΕ

Την 6η Ιουλίου 2009 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή του συνδέσμου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο νέο κτίριο της Θερμοκοιτίδας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Στο ιδιόκτητο πλέον κτίριο της Θερμοκοιτίδας θα εγκατασταθούν γύρω στις 15 καινοτόμες εταιρείες οι οποίες σε περίπου ένα μήνα θα απολαμβάνουν τις απαραίτητες υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητά τους στην αγορά.

Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO