Παρακολούθηση Αγορών και Τεχνολογιών

Archive for May, 2010

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας στον τομέα Τ.Π.Ε. – Α’ Τρίμηνο 2010

Ειδικές Εκθέσεις, Νέα του ΣΕΠΒΕ, Στατιστικές

Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στην υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος ΤΠΕ συμβάλλουν όλοι οι τομείς, περισσότερο των Υπηρεσιών, ενώ εξαίρεση αποτελεί το Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ. Συνέχεια…

Δελτίο Τύπου: Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες απάντηση στην οικονομική κρίση

Νέα του ΣΕΠΒΕ

Μονόδρομος οι επενδύσεις πληροφορικής για να ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει από την παρέμβαση του κλάδου των νέων τεχνολογιών στην Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος κ. Τάσος Τζήκας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν με θέμα η «Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες απάντηση στην οικονομική κρίση» ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι νέες τεχνολογίες για να ξεπεραστεί η κρίση ως ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την οικονομία μας.
Συνέχεια…

Ε.Ε.: Προώθηση της ευημερίας με το «Ψηφιακό θεματολόγιο»

Ειδικές Εκθέσεις, Εσωτερική / Διεθνής αγορά, Νέα του ΣΕΠΒΕ

Στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, αλλά και στην επέκταση των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής εποχής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα, αποσκοπεί το σχέδιο δράσης «Ψηφιακό θεματολόγιο» που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τελευταίο άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Ναυτεμπορική. Συνέχεια…

RP_Auth_Logo ΣΕΠΒΕ banner


Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO