Αξιότιμοι κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2, καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 18.00 στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης με:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του Δ.Σ., έγκριση απολογισμού απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή μελών του.
2.Εκλογή Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής
3.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία, τότε η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας δηλαδή την Δευτέρα 4 Ιουλίου πάντα στον ίδιο τόπο και χρόνο (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1712/87 και 10 καταστατικού).
Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο και για το έτος 2011. Υποψηφιότητες για εκλογή στα όργανα του Συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου, θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 (δηλ. δύο ημέρες πριν τις εκλογές) στα γραφεία του Συνδέσμου και στο fax: 2310 365133.

Με εκτίμηση