Ο Πρόεδρος κ. Τάσος Τζήκας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν με αφορμή τις επικείμενες εκλογές του συνδέσμου που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουνίου, και την αλλαγή στην προεδρία του συνδέσμου, παρουσίασαν τα πεπραγμένα του συνδέσμου ενώ ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι νέες τεχνολογίες για να ξεπεραστεί η κρίση ως ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την οικονομία μας.

Πιο συγκεκριμένα ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ και πρόσφατα εκλεχθείς πρόεδρος του ΣΕΠΕ κ. Τάσος Τζήκας, αναφέρθηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις που πραγματοποίησε ο σύνδεσμος έτσι ώστε ο κλάδος να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών του ΣΕΠΒΕ που στόχο είχαν να ενισχύσουν την επιχειρηματική αλλά & τεχνολογική πρόοδο των επιχειρήσεων του κλάδου. Ενώ αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες που πραγματοποίησε ο σύνδεσμος σε θεσμικό επίπεδο έτσι ώστε να αναδείξει τον ρόλο των επιχειρήσεων τις νέας τεχνολογίας στην διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού οράματος της χώρας.

Δομικά προβλήματα της οικονομίας μας όπως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η έλλειψη ξένων επενδύσεων στην χώρα, και η ελλιπής εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων όπως επίσης και το πρόβλημα διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα, είναι ορισμένα από τα προβλήματα που ο κλάδος επισημαίνει ότι μόνο με την χρήση της πληροφορικής στην παρούσα στιγμή μπορεί να ξεπεραστούν.

Παράλληλα ο κ. Τζήκας αναφερόμενος στο έργο του διοικητικού συμβουλίου αναφέρθηκε ότι οι συναντήσεις του ΣΕΠΒΕ την παρούσα διετία περιλάμβαναν επαφές με τους κυβερνητικούς αλλά και πολιτικούς φορείς τις χώρας αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σημαντική επίσης ήταν και η δραστηριοποίηση του ΣΕΠΒΕ αλλά και οι επαφές που είχε σε θεσμικό επίπεδο με τους υπόλοιπους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος έτσι ώστε να βοηθήσει στην διαμόρφωση του πλαισίου που καλούνται να παίξουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό όραμα της χώρας. Παράλληλα έχει καταθέσει υπόμνημα προς την ΚΕΔΚΕ και την επιτροπή νέων τεχνολογιών ζητώντας την παρέμβασή της στο ζήτημα της πληρωμής των ολοκληρωμένων έργων του ΕΠ ΚτΠ. Σε όλο το τελευταίο διάστημα το ΔΣ του ΣΕΠΒΕ τονίζει την δύσκολη θέση στην οποία έχουν βρεθεί το σύνολο των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου μιας και οι οφειλές του Δημοσίου προς τις εταιρείες Πληροφορικής βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επίσης αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης από τις Τράπεζες.

Δράσεις του ΣΕΠΒΕ όπως η τεχνολογική προώθηση της καινοτομίας των μελών μέσω της εμπλοκής του συνδέσμου σε ερευνητικά αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα, οι δραστηριότητες εξωστρέφειας που προώθησε το τελευταίο διάστημα με την διοργάνωση πολύ σημαντικών επιχειρηματικών αποστολών, και την από κοινού συνδιοργάνωση σημαντικών δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας όπως το διήμερο τεχνολογίας με την εμπλοκή του σημαντικού ερευνητικού οργανισμού CERN ήταν μόνο μια πτυχή από τις δράσεις αποτέλεσαν εργαλείο ανάπτυξης για τα μέλη του. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι προτάσεις του ΔΣ προς την ειδική γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για τις δράσεις ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ (συνέχεια της επιτυχημένης δράσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) και ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ για τις οποίες έχει υπάρξει ήδη αρχική αποδοχή από την ειδική γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Οι άνθρωποι των νέων τεχνολογιών στην πόλη είναι πλέον πεπεισμένοι ότι η πληροφορική και οι επικοινωνίες μπορούν και πρέπει να γίνουν το στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Ενώ η Θεσσαλονίκη μπορεί τα επόμενα χρόνια να γίνει το εθνικό και ευρωπαϊκό κέντρο των Ν. Τεχνολογιών και της Καινοτομίας.