Το τελικό συνέδριο του Έργου: «Μεσογειακό Ζωντανό Εργαστήριο για την Εδαφική Συνεργασία στην Καινοτομία» ‘MedLab: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation” του Προγράμματος MED / PROGRAMME MED οργανώνεται την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:00 – 20:30 και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 09:30 ? 16:30 στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί και η πιλοτική δράση Inno-SME η οποία είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDLAB και φιλοξενείται από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής για καινοτόμες ΜΜΕ που σχετίζονται με την κατασκευή και την πώληση φιλικών προς το περιβάλλον «πράσινων» ακινήτων.

Η συμμετοχή των εταιρειών στην πλατφόρμα και η προβολή των τεχνολογιών και προϊόντων είναι εντελώς δωρεάν.

Στόχοι της πλατφόρμας είναι η δημιουργία :

  • μιας εικονικής αγοράς στο Internet η οποία θα υποστηρίζει τη προώθηση των πράσινων ακινήτων των μεσογειακών περιοχών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου στις παγκόσμιες αγορές.
  • ενός ‘Ζωντανού εργαστηρίου’ για καινοτόμες λύσεις στην κατασκευή ‘πράσινων’ κτιρίων.

Η λειτουργία της πλατφόρμας βασίζεται στη συνεισφορά των προμηθευτών, των δυνητικών αγοραστών, καθώς των εταιρειών που παρέχουν τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα σχετικά με την κατασκευή πράσινων κατοικιών. Τρεις ομάδες χρηστών είναι μέλη του ‘ζωντανού εργαστηρίου’ (1) αγοραστές πράσινων κατοικιών, (2) κατασκευαστές και προμηθευτές πράσινων κατοικιών και (3) εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευής πράσινων κατοικιών.

Οι αγοραστές πράσινων κατοικιών – ακινήτων αναζητούν ευκαιρίες για να αγοράσουν σπίτια στην περιοχή της Μεσογείου που έχουν τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό που τα περιγράφει ως ένα πράσινη κατοικία. Οι αγοραστές μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ζωντανού εργαστηρίου, μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες από διάφορους προμηθευτές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατασκευή πράσινων κτιρίων.

Οι προμηθευτές πράσινων κατοικιών – ακινήτων μπορούν να καταχωρήσουν και να παρουσιάσουν λεπτομερώς ακίνητα που διαθέτουν προς πώληση. Κάθε ακίνητο περιγράφεται από ένα σύνολο φωτογραφιών, μια σύντομη περιγραφή την επιφάνειά του σε τετραγωνικά μέτρα, την προτεινόμενη η τιμή πώλησής του και άλλες εγκαταστάσεις του (γκαράζ, αριθμός υπνοδωματίων, λουτρά). Το κάθε ακίνητο συνδέεται με έναν αριθμό προκαθορισμένων «πράσινων» χαρακτηριστικών, όπως τα εξής: σχεδιασμός και κατασκευή βάσει πράσινων οικοδομικών προδιαγραφών, σχεδιασμός για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, οικολογική θέση, αξιοποίηση ΤΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση ΤΠΕ για την εξοικονόμηση νερού, αρχιτεκτονική βάσει παθητικού σχεδιασμού, θέρμανση νερού μέσω ηλιακής ενέργειας, χρήση φωτοβολταϊκών, χρήση ανακυκλωμένων υλικών και εγκαταστάσεις συλλογής του νερού και / ή επαναχρησιμοποίησης του. Το ακίνητο μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα χάρτη του Google, έτσι ώστε ο υποψήφιος αγοραστής γνωρίζει τη θέση του.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή των πράσινων κτιρίων μπορούν επίσης να είναι μέλη της πλατφόρμα. Οι εταιρείες μπορούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγοραστών. Οι εταιρείες εξασφαλίζουν ότι τα παρεχόμενα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενημερώνονται συνεχώς. Οι θεματικές περιοχές στις οποίες οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν ειδήσεις είναι οι εξής: παθητική αρχιτεκτονική, πράσινα οικοδομικά υλικά, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες στις κατοικίες, εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση νερού και την αξιολόγηση / πιστοποίηση πράσινων κατοικιών.

Τα ‘ζωντανά εργαστήρια’ έχουν ξεκινήσει ως μία Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανοιχτή καινοτομία και συνεργασία, προωθώντας ένα συμμετοχικό μοντέλο καινοτομίας με τη συμμετοχή των τελικών χρηστών, εταιρειών και ερευνητών στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα ‘ζωντανά εργαστήρια’ στοχεύουν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που επιθυμούν την ανάπτυξη των υποδομών και την παραγωγή υπηρεσιών με ευρύτερο σκοπό οι περιοχές αυτές να γίνουν σημεία παγκόσμιων συναλλαγών ειδών, υπηρεσιών, ανθρώπων και ιδεών.

Σχετικό υλικό
Πρόγραμμα συνεδρίου

Φόρμα συμμετοχής