Η πέμπτη ετήσια Παγκόσμια Μελέτη Πειρατείας Λογισμικού Η/Υ, του διεθνούς οργανισμού Business Software Alliance (BSA) που εκπροσωπεί τον παγκόσμιο κλάδο λογισμικού, έδειξε πώς η πειρατεία λογισμικού στην Ελλάδα μειώθηκε 3 ποσοστιαίες μονάδες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας το 2007 στο 58%. Ωστόσο, οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται σε ?136 εκ. (2007) σε σχέση με το 2006 που ανήλθαν σε ?125 εκ., γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της αγοράς πληροφορικής και την υποτίμηση του δολαρίου σε σχέση με άλλες ισοτιμίες.

Η μελέτη περιλαμβάνει 108 χώρες και διεξήχθη αποκλειστικά από την IDC, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία αναλύσεων και προβλέψεων στον τομέα της πληροφορικής. Η μείωση του ποσοστού οφείλεται στις συστηματικές ενέργειες του ελληνικού κράτους για προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων και περιορισμό της φοροδιαφυγής από τη χρήση πειρατικών προγραμμάτων λογισμικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ?1.000 για κάθε παράνομο πρόγραμμα λογισμικού που εντοπίζεται σε Η/Υ.

Η πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών για έλεγχο της νομιμότητας των αδειών χρήσης του λογισμικού Η/Υ που είναι εγκατεστημένο από τις επιχειρήσεις και οι επιτόπιοι έλεγχοι από τους ελεγκτές της Υπ.Ε.Ε συνέβαλαν εξίσου στην πτώση του ποσοστού. Ωστόσο, η πειρατεία λογισμικού στην Ελλάδα δεν μεταφράζεται αποκλειστικά σε οικονομικές απώλειες για τον κλάδο της πληροφορικής. Μελέτη της BSA που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2008 προβλέπει ότι εάν το ποσοστό πειρατείας μειωθεί 10 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2012, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, να συμβάλλει στην εθνική οικονομία κατά ?261 εκ. ($385 εκ.) και να αποφέρει ?88 εκ. ($130 εκ) σε φορολογικά έσοδα.

Με συνολικές δαπάνες ?1.8 δισ. ($2.7 δισ.) στον κλάδο της πληροφορικής για το 2007, η Ελλάδα στηρίζει περισσότερες από 4.700 επιχειρήσεις Πληροφορικής απασχολώντας σχεδόν 32.000 υπαλλήλους και συμβάλλοντας κατά ?2.2 δισ. ($3.2 δισ.) σε φορολογικά έσοδα που σχετίζονται με τον κλάδο της πληροφορικής.

Ευρήματα της Μελέτης για την Πειρατεία Λογισμικού παγκοσμίως

  • Από τις 108 χώρες, μόνο πέντε, μεταξύ τους και η Ελλάδα, κατάφεραν να μειώσουν το ποσοστό πειρατείας κατά 6 ή περισσότερες ποσοστιαίες μονάδες στα 2 τελευταία έτη.
  • Ανάμεσα στις 108 χώρες που μελετήθηκαν, το ποσοστό πειρατείας μειώθηκε σε 67 από αυτές και αυξήθηκε μόνο σε 8. Ωστόσο, ο παγκόσμιος δείκτης πειρατείας αυξήθηκε κατά 3% το 2007, φθάνοντας το 38%.
  • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία 68%, η Ρουμανία 68% και η Ελλάδα 58% κατέχουν αντίστοιχα τις τρεις πρώτες θέσεις με τον υψηλότερο δείκτη πειρατείας.
  • Ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό συγκαταλέγονται το Βέλγιο 25%, η Δανία 25% και το Λουξεμβούργο 21%. Ο μέσος όρος για την Ε.Ε ανέρχεται σε 35%.

Η παγκόσμια μελέτη για την πειρατεία λογισμικού των BSA & IDC, περιλαμβάνει όλα τα είδη συσκευασμένων προϊόντων λογισμικού που προορίζονται για χρήση σε επιτραπέζιους, φορητούς και ultra portable υπολογιστές. H IDC χρησιμοποίησε τα δικά της στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων λογισμικού και υπολογιστών συνεργαζόμενη με ειδικούς αναλυτές σε περισσότερες από 60 χώρες προκειμένου να επιβεβαιώσει τις παγκόσμιες τάσεις στην πειρατεία λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες για συντάκτες:

Μαρίνα Ναυπλιώτη, (6972-802 875, e-mail: [email protected] )

Πηγή: http://w3.bsa.org