Σε 1.300 ανέρχονται τα σημεία παρουσίας του δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών, πανελλαδικά, ενώ ο αριθμός των εγκατεστημένων θυρών ADSL υπερβαίνει τα 1,2 εκατομμύρια, από τις οποίες πάνω από τις μισές, συγκεκριμένα 660.000, έχουν εγκατασταθεί εκτός Αττικής. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΟΤΕ, το 95% των τηλεφωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2005 τα σημεία παρουσίας του ήταν σε όλη την Ελλάδα λίγο πάνω από 400, ενώ στο τέλος του 2006 υπερέβαιναν τα 1.000. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση με τις ευρυζωνικές συνδέσεις, οι οποίες από περίπου 200.000 στο τέλος του 2005, πέρασαν τις 700.000 στο τέλος του 2006 και τείνουν να διπλασιαστούν. Παρ’ όλα αυτά, αν η χώρα μας επιθυμεί την πραγματική σύγκλιση με την ΕΕ θα πρέπει η ραγδαία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας να διατηρηθεί και στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Πηγη :
ΤΟ ΒΗΜΑ