Ολοκληρώθηκε η μελέτη που εκπόνησε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας για τη μέτρηση των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 που αφορούν στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα για το 2007.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ εξέτασε τη διείσδυση και το επίπεδο αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών διενεργώντας 6 επιμέρους έρευνες που αφορούν στα ακόλουθα:

  • Ελληνικά νοικοκυριά
  • Επιχειρήσεις
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Ηλεκτρονική Μάθηση
  • Ηλεκτρονική Υγεία και
  • Κόστος Διασύνδεσης

Μερικοί από τους δείκτες που παρουσιάζονται στη μελέτη είναι οι παρακάτω:

Πρόσβαση των Πολιτών στο Διαδίκτυο & Χρήση
2007
Α.1. % νοικοκυριών με κατ’ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο 30,2%
Α.2. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο Τριμηνιαία Χρήση: 28,4%

Εβδομαδιαία Χρήση: 25,3%

A.2. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (1 φορά την εβδομάδα κατ’ ελάχιστο τους τελευταίους 3 μήνες) – Κατανομή ανά φύλο Γυναίκες 19% Άνδρες 31,5%
A.2. % ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο (1 φορά την εβδομάδα κατ’ ελάχιστο τους τελευταίους 3 μήνες) – Κατανομή ανά αστικότητα Αθήνα: 36,6
Θεσσαλονίκη:33,8
Αστικά: 24,9
Ημιαστικά / Αγροτικά:12,9
Πρόσβαση & Χρήση ΤΠΕ από τις Επιχειρήσεις
B.1. % Εργαζομένων Επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην εργασία τους 27
B.2.Σ. % Επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 94,2
Β.3.Σ. % Επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Web site 61

Τα πλήρη στοιχεία της μελέτης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά εδώ

Από την παραπάνω μελέτη έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητα των χρηστών Internet στην Ελλάδα, τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση της δευτερογενούς ανάλυσης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο και η οποία έχει αναρτηθεί εδώ

Πηγή

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας