Η Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι μια εφαρμογή που αναπτύσσει η Ερευνητική Μονάδα URENIO του ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πύλη υποστηρίζει την παρακολούθηση και ενημέρωση για εξελίξεις σε τεχνολογίες και αγορές στον κλάδο ΤΠΕ και υλοποιείται πάνω σε πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί από αντίστοιχες εφαρμογές στρατηγικής ευφυΐας για τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας (http://www.yarnsandfibers.com/) και (http://www.textileintelligence.com/),
του ξύλου, τροφίμων, (http://www.decilor.org/), κ.α.

Τα συστήματα κλαδικής ευφυΐας έχουν δημιουργηθεί από την αυξανόμενη διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την παγκοσμιοποίηση των εμπορικών ανταλλαγών, και τη διεθνοποίηση του κύκλου της καινοτομίας. Επιχειρήσεις και οργανισμοί τεχνολογίας έχουν ανάγκη από άμεση πληροφόρηση από πολλές πηγές του διεθνή χώρου ώστε να οι αποφάσεις τους να στηρίζονται σε αυθεντική και επεξεργασμένη πληροφορία.

Η Πύλη είναι μέρος της συνολικότερης εφαρμογής στρατηγικής ευφυΐας για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (NACE 32-Κατασκευή εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, και επικοινωνίας, 64-Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 72-Υπηρεσίες υπολογιστών και άλλες συναφείς), που προσφέρει πληροφόρηση σε επίπεδο κλάδου και σε επίπεδο επιχείρησης:

  • Σε επίπεδο κλάδου, η πληροφόρηση βασίζεται στις εγγραφές της Πύλης και στα Newsletter που αποστέλλονται στα μέλη της Πύλης.
  • Σε επίπεδο επιχείρησης, η πληροφόρηση βασίζεται στο συνδυασμό μιας τεχνοδιάγνωσης της επιχείρησης και στις εγγραφές της Πύλης. Λογισμικό υποστηρίζει τη σύνθεση των δύο παραπάνω πηγών πληροφορίας. Οι εκθέσεις στρατηγικής επιχειρηματικής ευφυΐας είναι εμπιστευτικές και απευθύνονται στη διοίκηση της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή στρατηγικής ευφυΐας πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή του συστήματος. Η χρήση της εφαρμογής προσφέρεται δωρεάν από την Κοινοπραξία του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας.