Η Πύλη προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης σε πέντε τομείς:

  • Παρακολούθηση αγορών και τεχνολογιών μέσω της Πύλης http://www.urenio.org/bi, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά από την ομάδα διαχείρισης της Πύλης και καταγράφει τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου σε 17 θέματα σχετικά με επιδόσεις του κλάδου, νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και οργάνωση, αναδυόμενες αγορές, και ανταγωνισμός.
  • Ενημέρωση μέσω Newsletter που αποστέλλεται κάθε μήνα στις επιχειρήσεις του ΣΕΠΒΕ και στα μέλη της Πύλης και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ειδήσεις και πληροφορίες, σύμφωνα με την επισκεψιμότητα και την αξιολόγηση τους από τους χρήστες της Πύλης.
  • Ενημέρωση για την προσφορά και ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, και προσφορά εργασίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου και τα μέλη της Πύλης.
  • Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που είναι μέλη της Πύλης μέσω του http://www.urenio.org/bi/members.
  • Εκθέσεις στρατηγικής ευφυΐας που παραδίδονται μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και συνδυάζουν μια τεχνοδιάγνωση της επιχείρησης και στις εγγραφές της Πύλης.