Μια βασική υπηρεσία της Πύλης είναι να προσφέρει εξατομικευμένες εκθέσεις στρατηγικής για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Κάθε έκθεση βασίζεται στο συνδυασμό τεχνοδιάγνωσης της επιχείρησης (που διαρκεί περίπου 50 λεπτά) και στις εγγραφές της Πύλης.

Λογισμικό υποστηρίζει τη σύνθεση των δύο παραπάνω πηγών πληροφορίας. Οι εκθέσεις στρατηγικής επιχειρηματικής ευφυΐας είναι εμπιστευτικές και απευθύνονται στη διοίκηση της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή στρατηγικής ευφυΐας πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή του συστήματος. Η χρήση της εφαρμογής προσφέρεται δωρεάν από την Κοινοπραξία του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατεβάστε το ενδεικτικό ερωτηματολόγιο τεχνοδιάγνωσης (pdf)