Προβολή, Προσφορά & Ζήτηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εργασίας

Προβολή εταιρειών - οργανισμών

Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας για την προώθηση νέων προϊόντων και την καταχώρηση προσφορών, αναγκών και ανακοινώσεων. Για τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται η εγγραφή της επιχείρησης/οργανισμού στην Πύλη.

Σχετικά με την Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας

Η Πύλη αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης Δ2: Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας, του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερα »

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO