Καινοτομία στην Ελλάδα vs. ανάπτυξη / παραγωγικότητα

Posted by komninos at 8 February 2008 in Διαλέξεις

Διάλεξη του Ν. Κομνηνού, στις 8 Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με το ελληνικό σύστημα καινοτομίας, τις διαρθρωτικές αδυναμίες του, και την καταλληλότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου μέτρησης για την αποτίμηση της απόδοσής του. Στα συνημμένα pdf παρουσιάζονται ορισμένα ποσοτικά δεδομένα επιδόσεων της Ελλάδος στην καινοτομία, ανάπτυξη, και παραγωγικότητα: innovation-performance-greece-nk.pdf (1 ΜΒ), και μια ερμηνεία για την αναντιστοιχία καινοτομίας-ανάπτυξης: innovation-performance-greece-2-nk.pdf (0.4 ΜΒ)