Ψηφιακές Πόλεις

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Περιγραφή

Το μάθημα 2Σ513 αφορά στις εφαρμογές για ψηφιακές και ευφυείς πόλεις. Επικεντρώνεται (1) στην παρουσίαση παραδειγμάτων πόλεων που έχουν αναπτύξει ευρυζωνικά δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους, (2) στην περιγραφή βασικών εφαρμογών που όλες οι πόλεις πρέπει να αναπτύξουν, και (3) στην παρουσίαση ορισμένωντεχνολογιών, κυρίως τεχνολογιών web, που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών για πόλεις.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα μας απασχολήσουν τα τρία κυρίως θέματα:
1. Έννοια των ψηφιακών και ευφυών πόλεων: Η γέννηση ενός νέου παραδείγματος αστικής ανάπτυξης και προγραμματισμού. Ομάδα συναφών εννοιών (cyber, digital, smart, intelligent). Τρέχουσες εξελίξεις στις τεχνολογίες και οργάνωση που διαμορφώνουν το τοπίο των ψηφιακών πόλεων.
2. Οι εφαρμογές ψηφιακών πόλεων στα πεδία της οικονομίας της καινοτομίας, των αστικών υποδομών και δικτύων, του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, της διοίκησης των πόλεων.
3. Οι τεχνολογίες σχεδιασμού ψηφιακών πόλεων. Βασικές τεχνολογίες. Εισαγωγή στην ΗΤΜL, χρήση styles CSS, Dreamweaver, οντολογίες ψηφιακών πόλεων, εφαρμογές σε Java.

Σε κάθε μάθημα θα εξετάζονται

  • Ένα ή περισσότερα παραδείγματα εφαρμογών και οι πόλεις στις οποίες έχουν εφαρμοσθεί. Πληροφορίες για εφαρμογές δίδονται από στο ICOS (icos.urenio.org) και στο Smart Cities and Communities Stakeholders Platform (http://eu-smartcities.eu/solution-proposals).
  • Μία τεχνολογία για τη δημιουργία ψηφιακού αστικού χώρου.

Ειδικότερα, θα επικεντρωθούμε στις παρακάτω τεχνολογίες.
-Html: η εξέλιξη από την Html1 στην Html5
-Cascading Style Sheets (CSS), για τη μορφοποίηση κειμένων που έχουν δημιουργηθεί σε γλώσσα markup

-Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
-Wordpress, το πλέον διαδεδομένο content management system (CMS) που βασίζεται σε PHP και MySQL

-Οντολογίες για την οργάνωση πληροφορίας: τάξεις, ιδιότητες, σχέσεις
-Ο editor οντολογιών Protégé (http://protege.stanford.edu/)

– Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java

Στο μάθημα συμμετέχει ο Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών,  Διδάκτωρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας.

Syllabus μαθήματος 2012-13 (0,4ΜΒ): 2013-14_Psifiakes-Eyfyeis_Poleis_Syllabus