Θεωρίες της Αστικότητας

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Διδακτικά βιβλία

Σε έντυπη μορφή

1) Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8409
Έκδοση: 1/2009
Συγγραφείς: Paul Knox, Steven Pinch
ISBN: 978-960-449-820-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Α & Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε

2) Τεχνοπόλεις και στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32076
Έκδοση: 1η έκδ./1993
Συγγραφείς: Κομνηνός Νίκος
ISBN: 978-960-01-0432-5
Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε

 

Σε ψηφιακή μορφή

Συλλογή κειμένων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Download zip (37 MB): Theoria Astikotitas 2013-14. Syllogi Keimenwn

Κομνηνός, Ν. (1986) Θεωρία της Αστικότητας Ι. Κρίση, Μητροπολιτική Αναδιάρθρωση, Νέα Πολεοδομία, Αθήνα, Σύγχρονα Θέματα. Download pdf (3,5 MB):  Theoria astikotitas-1

Κομνηνός, Ν. (1986) Θεωρία της Αστικότητας ΙΙ. Αστικός Προγραμματισμός και Κοινωνική Ρύθμιση, Αθήνα, Σύγχρονα Θέματα. Download pdf (1,5 MB): Theoria astikotitas-2

Κομνηνός, Ν. (1986) Θεωρία της Αστικότητας ΙΙΙ. Αστικός Σχεδιασμός και Κατασκευή της Πόλης, Αθήνα, Σύγχρονα Θέματα. Download pdf (8,1 MB): Theoria astikotitas-3

*