Θεωρίες της Αστικότητας

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει τη βασική θεωρητική σκέψη για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των πόλεων, και ειδικά των Ευρωπαϊκών πόλεων. Θα συζητηθούν μια σειρά από θέματα σχετικά με την αστικοποίηση, την εσωτερική δομή των πόλεων, το ρόλο της πολεοδομίας, τα μοντέλα οργάνωσης των Ευρωπαϊκών πόλεων, και τις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης και σχεδιασμού των πόλεων.

Ειδικότερα, το μάθημα επικεντρώνεται:

  • Σε κείμενα ορόσημα και στους σημαντικότερους συγγραφείς – πολεοδόμους, γεωγράφους, κοινωνικούς επιστήμονες – που μελέτησαν την ανάπτυξη και δομή των πόλεων και τη σύνδεση της οργάνωσης των πόλεων με τις γενικότερες τάσεις της οικονομίας, της πολιτικής και της τεχνολογίας.
  • Στην περιγραφή των μεθόδων της πολεοδομίας, όπως συστήματα λήψης αποφάσεων, θεσμοί πολεοδομικής ρύθμισης, διάκριση προγραμματισμού και σχεδιασμού, μοντέλα πολεοδομικού σχεδιασμού, διακυβέρνηση των πόλεων.
  • Στην περιγραφή σημαντικλων μοντέλων πολεοδομικής οργάνωσης και σχεδιασμού που επηρρέασαν σημαντικά τις πόλεις του εικοστού αιώνα.
  • Στην περιγραφή της νέας αστικότητας και των τάσεων σχεδιασμού των πόλεων στην αρχή του 21ου αιώνα: βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πόλεις γνώσεων και τεχνολογίας, ευφυείς πόλεις.
Το μάθημα περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα θα συζητηθεί σε δύο μαθήματα. Για κάθε ενότητα δίδεται βιβλιογραφία / κείμενα αναφοράς που πρέπει να τα διαβάσει η τάξη πριν από την παρουσίαση και τη συζήτηση της αντίστοιχης ενότητας.
  1. Αστικοποίηση και συγκρότηση των πόλεων
  2. Δομή της πόλης: Χωροθέτηση δραστηριοτήτων / ανταγωνισμός χρήσεων γης
  3. Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Έννοιες και εργαλεία
  4. Μοντέλα σχεδιασμού πόλεων
  5. Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού των πόλεων: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
  6. Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού των πόλεων: Πόλεις τεχνολογίας / ευφυείς πόλεις
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος: 2Θ2-04-Syllabus-2013-2014

 

**