URENIO logo

Διευθυντής: Καθ. Δρ. Νίκος Κομνηνός
Πανεπιστημιακή Θυρίδα 491, 54124 Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
Τηλ: +(30231) 995581, 489304   Fax: +(30231) 995583, 472240
Email:[email protected]
URL:http://www.urenio.org

Η Eρευνητική Mονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) είναι ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας και την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Η Μονάδα URENIO ανήκει στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται κυρίως με ανταγωνιστικά έργα έρευνας που ανήκουν στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις καινοτόμες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη Μονάδα URENIO συμμετέχουν μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και πολλοί ειδικοί επιστήμονες. Το URENIO έχει αναπτύξει ερευνητική συνεργασία με ερευνητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών της Τουλούζης, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν, το Ερευνητικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Μάαστριχ, τη Σχολή Οικονομικών Σπουδών του Κάρντιφ και πολλά άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης.

ΕΡΕΥΝΑ

Η ερευνητική δραστηριότητα της μονάδας URENIO εστιάζεται σε πόλεις και περιφέρειες που βασίζουν την ανάπτυξή τους στην Ε&Α, στην τεχνολογική καινοτομία, στις εταιρείες έντασης γνώσεων και τεχνολογίας, στην τεχνολογική υποδομή, και στα δίκτυα γνώσης και πληροφόρησης. Κύριος τομέας έρευνας είναι οι περιοχές τεχνολογικής καινοτομίας, όπως τεχνολογικές συνοικίες, επιστημονικά πάρκα και των τεχνοπόλεις, καινοτόμες περιφέρειες, και ευφυείς πόλεις. Εργαζόμαστε πάνω σε μοντέλα καινοτόμων περιοχών (συνοικίες, τεχνοπόλεις, περιφέρειες), σε μοντέλα διαδικασιών ανάπτυξης καινοτομίας (ανάπτυξη νέων προϊόντων, προώθηση και υποστήριξη τεχνοβλαστών (spin-offs), σχέσεις παραγωγών - προμηθευτών, τεχνολογική συνεργασία), καθώς και σε πολιτικές που μπορούν να μεταφερθούν από μία περιφέρεια στην άλλη.

Τα μέλη και οι συνεργάτες της μονάδας URENIO έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμα ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα έργα αποβλέπουν στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας , στην κατανόηση της εξέλιξης πόλεων και περιφερειών που στηρίζονται στην τεχνολογία, και στη δημιουργία πραγματικού και ψηφιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία.

ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αυτή η ενότητα καλύπτει ερευνητικά έργα που αφορούν στην ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, την ευέλικτη συσσώρευση, και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη πόλεων έντασης-γνώσεων σε σχέση με βιομηχανικές και τεχνολογικές συνοικίες και τοπικά συστήματα καινοτομίας. Ορισμένα ενδεικτικά έργα αυτής της κατηγορίας είναι:

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ

Οι ενότητα αυτή περιλαμβάνει έργα που αφορούν στη μεταφορά τεχνολογίας και τη συνεργασία έρευνας - βιομηχανίας, καθώς επίσης και στη δημιουργία τεχνολογικών πόλων, τεχνολογικών συνοικιών, επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνοπόλεων. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας αυτής στηρίζεται στη θεωρία της 'Βιομηχανικής Συνοικίας' και στη θεωρίας της 'Ευέλικτης Εξειδίκευσης'. Έχουμε αναπτύξει μοντέλα σχεδιασμού επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων σε αναπτυγμένες ή λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Ενδεικτικά έργα με τέτοιο προσανατολισμό είναι:

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Η κατεύθυνση αυτή ακολουθεί αφενός τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της θεωρίας για 'Μαθησιακές Περιφέρειες' και 'Περιφερειακά Συστήματα Καινοτομίας', και αφετέρου τις εξελίξεις στο πεδίο του περιφερειακού προγραμματισμού μέσω 'Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτομίας'. Συμμετείχαμε σε μια σειρά Περιφερειακών Τεχνολογικών Προγραμμάτων (RTP), Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτομίας (RIS) και Περιφερειακών Στρατηγικών Μεταφοράς Καινοτομίας και Τεχνολογίας (RITTS). Αυτός ο ερευνητικός προσανατολισμός εστιάζει στη δυνατότητα των Ευρωπαϊκών περιφερειών να αναπτύσσουν τις τεχνολογικές ικανότητές τους βασιζόμενες σε θεσμούς έρευνας, μεταφοράς τεχνολογίας, χρηματοδότησης, και διάδοσης καινοτομίας. Ορισμένα ενδεικτικά έργα αυτής της κατεύθυνσης είναι τα εξής:

ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Επιτεύγματα στη διαχείριση της καινοτομίας και των γνώσεων, καθώς και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής έφεραν στην επιφάνεια αυτό το νέο αντικείμενο έρευνας και σχεδιασμού που ασχολείται αφενός με ευφυείς πόλεις και περιφέρειες, και αφετέρου με εικονικές (virtual) συνοικίες, επιστημονικά πάρκα, και συστήματα καινοτομίας. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε νησίδες καινοτομίας και στο εικονικό περιβάλλον καινοτομίας που μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά πάρκα, βιομηχανικές συνοικίες και αστικές περιοχές έντασης-γνώσεων. Ορισμένα χαρακτηριστικά έργα στον τομέα αυτό είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο της ερευνητικής μονάδας URENIO αναπτύχθηκε το Παρατηρητήριο Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι (1) η δημιουργία βάσεων δεδομένων και δεικτών για τη μέτρηση της επίδοσης των περιφερειών, (2) η περιγραφή του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων ελληνικών περιφερειών, (3) η δημιουργία πύλης για την καινοτομία στην Κεντρική Μακεδονία, και (4) η παροχή on-line υπηρεσιών και εργαλείων για τη διαχείριση της καινοτομίας και της έρευνας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Παρατηρητήριο μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.urenio.org

Η μονάδα URENIO προσφέρει επίσης μια σειρά υπηρεσιών σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πόλεων και περιφερειών, όπως:

Η δραστηριότητα της ερευνητικής μονάδας URENIO εστιάζεται στην ικανότητα των πόλεων και των περιφερειών να δημιουργούν περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα, την καινοτομία, τις ανθρώπινες δεξιότητες και την ευφυΐα.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το μόνιμο προσωπικό της μονάδας URENIO αποτελείται από 15 άτομα, καθώς ερευνητικό προσωπικό με σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη που κυμαίνεται μεταξύ 15 και 50 ατόμων. Οι ειδικότητες του μόνιμου προσωπικού καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα πολεοδομίας και περιφερειακού προγραμματισμού, χημικής μηχανικής, βιομηχανικής οργάνωσης και παραγωγής, αρχιτεκτονικής, κοινωνιολογίας και οικονομικών, πληροφορικής, εφαρμοσμένων μαθηματικών και στατιστικής.