Συγκριτική Αξιολόγηση-Benchmarking

Πόσο καλή είναι η επιχείρηση σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό; Μια τεχνική που αναδεικνύει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης σας και σας οδηγεί στην επιτυχημένη αναδιοργάνωσή της.
Αν συνδέεστε με τηλεφωνική γραμμή ISDN ή καλύτερη σύνδεση, ή αν δεν σας πειράζει μία μεγαλύτερη αρχική αναμονή, η παραπάνω επιλογή εμφανίζει μια παρουσίαση με αφηγήσεις και γραφικά υψηλής ποιότητας.


Αν συνδέεστε στο internet με τηλεφωνική γραμμή και modem, η παραπάνω επιλογή οδηγεί σε μια παρουσίαση με χαμηλότερης ποιότητας γραφικά, χωρίς χρήση ήχου και αφηγήσεις.


Ερευνητική ομάδα Urenio, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2001-2002