Προστασία άϋλων αγαθών

Η παρουσα εφαρμογή στόχο έχει αντικείμενο την παροχή γνώσης και πληροφόρησης για την προστασία άυλων αγαθών

Το υλικό του roadmap αυτού απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες, που ενδιαφέρονται να προστατεύσουν άυλα αγαθά και συγκεκριμένα πνευματικά δικαιώματα, εφευρέσεις και υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, σήματα και επωνυμίες. Αφορά ειδικότερα επιχειρήσεις παραγωγής, κυριότερα των κλάδων του ξύλου, μαρμάρου, ένδυσης (γουνοποιία για την Δ. Μακεδονία), και τέφρα. Το υλικό δεν συμπεριλαμβάνει θέματα που αφορούν τα μουσικά και τα οπτικοακουστικά έργα και τα συγγενικά δικαιώματα. Η παροχή βιβλιογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας, σε κάθε κεφάλαιο, καθιστά το υλικό κατάλληλο και για νομικούς.


Επιμέλεια υλικού

Δρ. Ευφημία Παναγιωτίδου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ερευνητική Μονάδα URENIO
Τηλ.: 2310 241880
Fax:2310 225275
E-mail: [email protected]

Σχετικές συνδέσεις

Στην Ελλάδα

Στον κόσμο