Εγγραφές στην κατηγορία 'Uncategorized'

BlasNET: Δίκτυο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Μαύρη Θάλασσα

Ξεκίνησε πρόσφατα το έργο «Δίκτυο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Μαύρη Θάλασσα» (“Black Sea Network for Regional Development”, BlasNET) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μαύρη Θάλασσα 2007 -2013».  Συνέχεια…