Εγγραφές στην κατηγορία 'Περιγραφή μεταπτυχιακού'

Μεταπτυχιακό σεμινάριο 2007-2008

Το σεμινάριο ‘Ευφυείς Πόλεις: Συστήματα και Περιβάλλον Καινοτομίας‘ απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα της Ερευνητικής Μονάδος Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO), όπως: ευφυείς πόλεις και περιφέρειες, περιοχές και συστήματα τεχνολογικής καινοτομίας, περιβάλλον καινοτομίας, περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας, καινοτομία σε δίκτυο, κ.α. συναφή θέματα. Συνέχεια…