Εγγραφές στην κατηγορία 'Πρόγραμμα μαθημάτων'

Διαλέξεις 2007-2008

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Όλα τα pdf των διαλέξεων του μεταπτυχιακού προγράμματος κατά ημερομηνία και θεματική ενότητα.

Συνέχεια…

Πρόγραμμα μαθημάτων 2007-2008

Το πρόγραμμα μαθημάτων 2007 – 2008 περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες. Μια εισαγωγική για ευφυείς πόλεις, μια δεύτερη ενότητα για θεσμούς και μηχανισμούς διαχείρισης καινοτομίας, και μια τρίτη ενότητα για ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργίας ευφυούς περιβάλλοντος. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο: postgraduate-intelcities-2007-08