Χώρος υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας - Νέα

Μαθησιακές Περιφέρειες: Υλη των εξετάσεων

Υλη των εξετάσεων 2013-2014: 2Θ369-ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

Θεωρίες Αστικότητας: Ύλη των εξετάσεων

Υλη των εξετάσεων 2013-2014:  2Θ204-ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

Planning through Projects

Για το μάθημα “Μαθησιακές Περιφέρειες”, δείτε το συνημμένο  βιβλίο
Planning through Projects: Moving from Master Planning to Strategic Planning – 30 Cities
By Marisa Carmona, Contributions by Rod Burgess and M.S. Badenhorst

Περισσότερα για το βιβλίο στο Techne Press

Συνέχεια…

Θεωρίες Αστικότητας 2012-2013: 2η Άσκηση

ΑΣΚΗΣΗ 2Μάθημα 2Θ204-2η Ασκηση-22Noe2012

Θεωρίες Αστικότητας 2012-2013: 1η Άσκηση

ΑΣΚΗΣΗ 1Μάθημα 2Θ204-1η Ασκηση-08112012