Εγγραφές στην κατηγορία 'Ανακοινώσεις Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακού'

Postgraduate: Advanced Design. Innovation and Transdisciplinarity in AD

Advanced DesignThe following three courses offer an introduction to innovation theory and practice.  The first outlines the landscape of innovation; the second the systemic understanding of innovation; and the third focuses on innovation and new product development methods.

Each course consists of three parts: (1) a lecture, Συνέχεια…

Παράδοση θεμάτων 30 Ιουνίου 2014

Η παράδοση της άσκησης για το μάθημα 2Σ5 13 “Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Πόλεις Τεχνολογίας” θα γίνει σε ντοσιέ σχεδίων Α2 με υπόμνημα και αρχές σχεδιασμού στις επιμέρους πινακίδες (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5 / Σ1-Σ2-Σ3-Σ4 / Π1/Π2/Π3/Π4). Ανεβάστε τα σχέδια και στο Dropbox του μαθήματος σε αρχείο που θα δημιουργήσετε με το όνομά σας, μέσα στο: Ω. ΠΑΡΑΔΟΣΗ  Α-Β-Γ ΦΑΣΕΩΝ

Η παράδοση της άσκησης για το μάθημα 2Σ5 23 “Ψηφιακές Πόλεις” πρέπει να περιλαμβάνει 3 ενότητες: (1) κείμενο με την κεντρική ιδέα της εφαρμογής και παρόμοιες εφαρμογές που βρήκατε στο διαδίκτυο ή στη βιβλιογραφία, (2) διαγράμματα από τις βασικές οθόνες του user-interface, (3) ένα τμήμα της εφαρμογής σε κώδικα html  ή wordpress ή οντολογία των δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Η άσκηση θα παραδοθεί στο dropbox του μαθήματος, σε αρχείο που θα δημιουργήσετε με το όνομά σας, μέσα στο: Ω. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

Μαθησιακές Περιφέρειες: Υλη των εξετάσεων

Υλη των εξετάσεων 2013-2014: 2Θ369-ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

Θεωρίες Αστικότητας: Ύλη των εξετάσεων

Υλη των εξετάσεων 2013-2014:  2Θ204-ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

Αξιολόγηση μαθημάτων

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2013-14 έχει οριστεί για την περίοδο από 10/1/2014 έως 26/1/2014.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στη αξιολόγηση των μαθημάτων 2Θ204 (Θεωρίες Αστικότητας) και 2Θ369 (Μαθησιακές Περιφέρειες) μέσω της σελίδας: http://qa.auth.gr/el/reports/dates/2013/1

Με το όνομα χρήστη και κωδικό μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε  τα σχετικά δελτία.

Εξετάσεις επί πτυχίω, Οκτώβριος 2011

Οι εξετάσεις για τους επί πτυχίω φοιτητές στα μαθήματα 2Θ204-Θεωρίες Αστικότητας και 2Θ369-Μαθησιακές Περιφέρειες θα γίνουν την Παρασκευή 11-11-2011, στις 18.00, στην αίθουσα 209.