Εγγραφές στην κατηγορία 'Διαλέξεις'

Συνάντηση: Νέες τάσεις καινοτομίας – Ικανότητες διαχείρισης

Η ερευνητική μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Νέες τάσεις στο πεδίο της καινοτομίας, αναδυόμενες τεχνολογίες, ικανότητες διαχείρισης”. Η συνάντηση θα γίνει στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, στις 29 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 16.00 – 20.00. Συνέχεια…

Υπηρεσίες πληροφόρησης για την ποιότητα ζωής, μέσω συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σε ψηφιακές πόλεις ανθρωποκεντρικής ευφυΐας

Διάλεξη του Κ. Καρατζά, Επ. Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχ/κών του ΑΠΘ, στις 23 Απριλίου 2010 για τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν και να συμμετάσχουν στην πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα ζωής τους και πώς αυτή δομείται: “Υπηρεσίες πληροφόρησης για την ποιότητα ζωής, μέσω συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σε ψηφιακές πόλεις ανθρωποκεντρικής ευφυΐας

Διαλέξεις 2009

Νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο των ευφυών πόλεων (20 Φεβρουαρίου 2009). Θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την οργάνωση διευρυμένων συστημάτων καινοτομίας, με τοπικούς πυρήνες και παγκόσμια δίκτυα, και οριοθέτησης του λογισμικού / ψηφιακών εφαρμογών υποστήριξής τους.

Δομή και σχεδιασμός των Ψηφιακών Πόλεων

Διάλεξη της Π. Ταράνη, διδάσκουσας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, στις 11 Απριλίου 2008: “Δομή και σχεδιασμός των Ψηφιακών Πόλεων” (Αρχείο PDF, 4.6 ΜΒ).

Τεχνολογίες και εργαλεία για τη δημιουργία ευφυούς περιβάλλοντος

Διάλεξη του Λάμπρου Μακρή, Δρ. ΑΠΘ, ερευνητή ΙΠΤΗΛ-EKETA, στις 28 Μαρτίου 2008: “Τεχνολογίες και εργαλεία για τη δημιουργία ευφυούς περιβάλλοντος”.

Δεξιότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Διάλεξη του Π. Κετικίδη, καθηγητή στο City College, University of Sheffield, στις 14 Μαρτίου 2008, για  τις ικανότητες και την κουλτούρα της καινοτομίας – επιχειρηματικότητας και τις μεθόδους εκπαίδευσης σ’ αυτή:  entreprise-education-pk.pdf (2.3 MB)

Δύο δεκαετίες πολιτική καινοτομίας στην Ελλάδα

Διάλεξη του Ν. Ζαχαρή, διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου SEERC, στις 14 Μαρτίου 2008, για  την ελληνική πολιτική έρευνας και τεχνολογίας και τους μηχανισμούς καινοτομίας που δημιουργήθηκαν: two-decades-innovation-policy-in-greece-nz.pdf (3.2MB)

Εκκόλαψη έπιχειρήσεων έντασης-γνώσεων

Διάλεξη του Σ. Ματζανάκη, Διευθύνοντα Συμβούλου της EMETRIS AE, στις 15 Φεβρουαρίου 2008, για μηχανισμούς εκκόλαψης σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων: incubation-mechanisms.pdf (1.6ΜΒ)

Καινοτομία στην Ελλάδα vs. ανάπτυξη / παραγωγικότητα

Διάλεξη του Ν. Κομνηνού, στις 8 Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με το ελληνικό σύστημα καινοτομίας, τις διαρθρωτικές αδυναμίες του, και την καταλληλότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου μέτρησης για την αποτίμηση της απόδοσής του. Στα συνημμένα pdf παρουσιάζονται ορισμένα ποσοτικά δεδομένα επιδόσεων της Ελλάδος στην καινοτομία, ανάπτυξη, και παραγωγικότητα: innovation-performance-greece-nk.pdf (1 ΜΒ), και μια ερμηνεία για την αναντιστοιχία καινοτομίας-ανάπτυξης: innovation-performance-greece-2-nk.pdf (0.4 ΜΒ) Συνέχεια…

Περιφερειακά Συστήματα Καινοτομίας: Μέτρηση επιδόσεων

Διάλεξη του Σωτήρη Ζυγιάρη, υποψ. διδάκτ. ΑΠΘ, στις 30 Νοεμβρίου 2007, για την μέτρηση των επιδόσεων των ευρωπαϊκών περιφερειών στο πεδίο της καινοτομίας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της παρουσίασης βρίσκεται στην στη χρήση δεικτών συνάφειας για την ανάλυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας: regional-innovation-performance-sz.pdf (1.3 ΜΒ)