Εγγραφές στην κατηγορία 'Βιβλιογραφία'

Ευφυής Θεσσαλονίκη

Η μελέτη “Ευφυής Θεσσαλονίκη: Σχεδιασμός Πιλοτικού Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013” ανατέθηκε από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και εξειδίκευσης των δράσεων Συνέχεια…

Το Μέλλον της Μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 18.00 εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Το Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη” Συνέχεια…

Ευφυείς Πόλεις

intelligent-cities-2006.jpg

Δημοσιεύσεις σχετικά με ευφυείς πόλεις στο: URENIO on Intelligent Cities