Ευφυείς Πόλεις

Posted by komninos at 3 July 2007 in Βιβλιογραφία

intelligent-cities-2006.jpg

Δημοσιεύσεις σχετικά με ευφυείς πόλεις στο: URENIO on Intelligent Cities