Αξιολόγηση μαθημάτων

Posted by komninos at 9 January 2014 in Ανακοινώσεις Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακού

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2013-14 έχει οριστεί για την περίοδο από 10/1/2014 έως 26/1/2014.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στη αξιολόγηση των μαθημάτων 2Θ204 (Θεωρίες Αστικότητας) και 2Θ369 (Μαθησιακές Περιφέρειες) μέσω της σελίδας: http://qa.auth.gr/el/reports/dates/2013/1

Με το όνομα χρήστη και κωδικό μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε  τα σχετικά δελτία.