Παράδοση θεμάτων 30 Ιουνίου 2014

Posted by komninos at 29 June 2014 in Ανακοινώσεις Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακού

Η παράδοση της άσκησης για το μάθημα 2Σ5 13 “Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Πόλεις Τεχνολογίας” θα γίνει σε ντοσιέ σχεδίων Α2 με υπόμνημα και αρχές σχεδιασμού στις επιμέρους πινακίδες (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5 / Σ1-Σ2-Σ3-Σ4 / Π1/Π2/Π3/Π4). Ανεβάστε τα σχέδια και στο Dropbox του μαθήματος σε αρχείο που θα δημιουργήσετε με το όνομά σας, μέσα στο: Ω. ΠΑΡΑΔΟΣΗ  Α-Β-Γ ΦΑΣΕΩΝ

Η παράδοση της άσκησης για το μάθημα 2Σ5 23 “Ψηφιακές Πόλεις” πρέπει να περιλαμβάνει 3 ενότητες: (1) κείμενο με την κεντρική ιδέα της εφαρμογής και παρόμοιες εφαρμογές που βρήκατε στο διαδίκτυο ή στη βιβλιογραφία, (2) διαγράμματα από τις βασικές οθόνες του user-interface, (3) ένα τμήμα της εφαρμογής σε κώδικα html  ή wordpress ή οντολογία των δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Η άσκηση θα παραδοθεί στο dropbox του μαθήματος, σε αρχείο που θα δημιουργήσετε με το όνομά σας, μέσα στο: Ω. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.