Πρόγραμμα μαθημάτων 2007-2008

Posted by komninos at 4 November 2007 in Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων 2007 – 2008 περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες. Μια εισαγωγική για ευφυείς πόλεις, μια δεύτερη ενότητα για θεσμούς και μηχανισμούς διαχείρισης καινοτομίας, και μια τρίτη ενότητα για ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργίας ευφυούς περιβάλλοντος. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο: postgraduate-intelcities-2007-08