Το Μέλλον της Μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη

Posted by komninos at 21 October 2009 in Βιβλιογραφία

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 18.00 εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Το Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη” που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα URENIO σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Χαιρετισμοί
– Σ. Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρος ΕΕ Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
– Ν. Πέντζος, Πρόεδρος ΣΒΒΕ
– Σ. Πανάς, Αντιπρύτανης – Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ
Παρουσίαση της έρευνας
– Θ. Ματίκας, Επιβλέπων της έρευνας εκ μέρους του ΟΡΘΕ
– Χ. Γεωργίου, “Μεταβολές στην ανάπτυξη και γεωγραφία της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, 1996-2008”
– Κ. Τραμαντζάς, “Κλαδικές τάσεις, κρίσιμες τεχνολογίες και καινοτομία”
– Ν. Κομνηνός, “Πολιτικές καινοτομίας και το μέλλον της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη”
Συζήτηση

Παρουσιάσεις

2- Κλαδικές τάσεις, κρίσιμες τεχνολογίες, καινοτομία

3-Το μέλλον της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη