Διαλέξεις 2007-2008

Posted by komninos at 4 June 2008 in Πρόγραμμα μαθημάτων

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Όλα τα pdf των διαλέξεων του μεταπτυχιακού προγράμματος κατά ημερομηνία και θεματική ενότητα.

Θεματική ενότητα 1: Ευφυείς πόλεις και περιφέρειες: Γενικά θέματα, κοινωνική και οικονομική οργάνωση

9 Νοεμβρίου 2007: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
-Δ. Παπαλεξόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων “Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου”: Digital-territories-dplxs.pdf
-Ν. Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων “Ευφυείς πόλεις: Συγκρότηση της έννοιας, επιστημονικά παραδείγματα, δομή και λειτουργία”: Ιntelligent-cities-a-new-paradigm-nk.pdf

23 Νοεμβρίου 2007: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
-Ε. Καρύγιαννη, Υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ “R. Florida: Δύο βιβλία για τη δημιουργική τάξη”:02-creative-cities-ek.pdf
-Π. Ταράνη “C. Landry: Δημιουργικές πόλεις”: “Η Δημιουργική πόλη”, του Charles Landry & Ν. Κομνηνός “L. Edvinsson: Διανοητικό κεφάλαιο για πόλεις και περιφέρειες”: intellectual-capital-for-communities.pdf

30 Νοεμβρίου 2007: ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
-Σ. Ζυγιάρης, υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ “Μέτρηση περιφερειακών επιδόσεων καινοτομίας”: regional-innovation-performance-sz.pdf
-Θ. Χατζηπαντελής, καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών “Μεθοδολογίες ανάλυσης περιφερειακών δεικτών καινοτομίας”

14 Δεκεμβρίου 2007: ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΥΦΥΕΙΣ
-Ν. Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων “Τα βραβεία Ευφυών Κοινοτήτων (Intelligent Communities) του ICF”: icf-awards.pdf
-M. Αγγελίδου, υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ “Case studies πόλεων που βραβεύθηκαν ως Top Intelligent Communities 2000-2007”: icf-awards-case-studies.pdf

11 Ιανουαρίου 2008: ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
-Ν. Μαρτζοπούλου, υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ “Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε τεχνολογικές συνοικίες”:energy-management-in-cities.pdf
-Ν. Γκουντάρας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ “Δίκτυα μεταφοράς γνώσεων, wikis, και κοινωνικά media”: knowledge-transfer-social-media.pdf

Θεματική ενότητα 2: Θεσμική οργάνωση και διαχείριση περιβάλλοντος καινοτομίας

18 Ιανουαρίου 2008: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTER ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-Ι. Αρζιμάνογλου, Διευθύνων Σύμβουλος Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης “Biomedico Forum: Μηχανισμοί διαχείρισης καινοτομίας σε clusters βιο-ιατρικής”: biotech-clusters-innovation-management.pdf
-Ι. Μπακούρος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας “Ζώνη Καινοτομίας Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας” inno-energy-pole.pdf

25 Ιανουαρίου 2008: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTER ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
-Γ. Φάλλας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ “Μηχανισμοί στήριξης καινοτομίας μέσα σε clusters παραδοσιακών κλάδων” clusters-in-traditional-industries.pdf
-Γ. Νταλός, Διευθυντής ερευνητικού κέντρου ξύλου Θεσσαλίας “Διαχείριση καινοτομίας σε clusters ξύλου και επίπλου” case-study-wood-cluster-1.pdf και case-study-wood-cluster-2.pdf

8 Φεβρουαρίου 2008: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
-Ν. Κομνηνός και Α. Τσάμης, υποψήφιος διδάκτωρ LSE “Tο ελληνικό σύστημα καινοτομίας” innovation-performance-greece-nk.pdf και innovation-performance-greece-2-nk.pdf
-Ε. Σεφερτζή, Δρ Κοινωνιολογίας, Ερευνητική Μονάδα URENIO “Τομεακά συστήματα και πολιτική καινοτομίας στην Ελλάδα”

15 Φεβρουαρίου 2008: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
-Κ. Τραμαντζάς, Γ. Διευθυντής Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης “Μέθοδοι αξιολόγησης spin-offs”
-Σ. Ματζανάκης, Διευθύνων Σύμβουλος EMERTIS AE & υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ “Μηχανισμοί εκκόλαψης σε θερμοκοιτίδες έντασης γνώσεων” incubation-mechanisms.pdf

22 Φεβρουαρίου 2008: ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
-Χ. Εμμανουηλίδης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. Ερευνητής Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ “Ευφυή συστήματα: Data mining και εφαρμογές”
-Χ. Κακδέρη, υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ “Αποτύπωση γεωγραφικών spillovers τεχνολογίας μέσω βάσεων δεδομένων ευρεσιτεχνιών”

14 Μαρτίου 2008: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
-Ν. Ζαχαρής, Διευθυντής South East Europe Research Center (SEERC) “Δύο δεκατίες ενίσχυσης της καινοτομίας στην Ελλάδα: Συμπεράσματα και προοπτικές για τη ΝΑ Ευρώπη” two-decades-innovation-policy-in-greece-nz.pdf
-Π. Κετικίδης, καθηγητής City College “Απαραίτητες δεξιότητες-ικανότητες για τη διαχείριση της καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας” entreprise-education-pk.pdf

Θεματική ενότητα 3: Ψηφιακό περιβάλλον – Ψηφιακές πόλεις

28 Μαρτίου 2008: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΦΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
-Λ. Μακρής, Δρ. ΑΠΘ, ερευνητής ΙΠΤΗΛ EKETA “Τεχνολογίες και εργαλεία για τη δημιουργία ευφυούς περιβάλλοντος”
-Δ. Τζοβάρας, Δρ. ΑΠΘ, ερευνητής ΙΠΤΗΛ, EKETA “Τεχνολογίες ευφυών πόλεων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Intelcities-FP6”

4 Απριλίου 2008: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
-Α. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων “Αστικές στρατηγικές και ψηφιακά σχεδιαστικά εργαλεία στις σχολές αρχιτεκτονικής – 1”
-Σ. Βεργόπουλος, Λέκτορας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων “Αστικές στρατηγικές και ψηφιακά σχεδιαστικά εργαλεία στις σχολές αρχιτεκτονικής – 2”

11 Απριλίου 2008: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
-P. Ταράνη, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας ΑΠΘ “Δομή και σχεδιασμός ψηφιακών πόλεων
-Ε. Θωίδου, Δρ. Πολεοδομίας – Χωροταξίας ΑΠΘ “Ψηφιακή διακυβέρνηση πόλεων”: ethoidou-e-gov-14-4-08-urenio.pdf

23 Μαΐου 2008: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
-Α. Συμεωνίδης, Λέκτορας ΑΠΘ, Τμήμα ΗΜΜΗΥ “Τεχνολογίες πρακτόρων (agents) – 1-Χαρακτηριστικά”
-Α. Συμεωνίδης, Λέκτορας ΑΠΘ, Τμήμα ΗΜΜΗΥ “Τεχνολογίες πρακτόρων (agents) – 2-Εφαρμογές”

30 Μαΐου 2008: OVERVIEW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
-Π. Τσαρχόπουλος, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ “Overview τεχνολογιών για τη δημιουργία ψηφιακών πόλεων”
-A. Καραχάλιος, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ “Απο τα Eco-quartiers στις ψηφιακές πόλεις”:eco-quartiers-and-digital-cities.pdf

25 Ιουνίου 2008: OIKO-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
-E. Carayannis, Καθηγητής George Washington University, Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, 10.00-12.00