Χώρος υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας - Νέα

Planning through Projects

Σχετικό Μάθημα: Μαθησιακές Περιφέρειες

Για το μάθημα “Μαθησιακές Περιφέρειες”, δείτε το συνημμένο  βιβλίο
Planning through Projects: Moving from Master Planning to Strategic Planning – 30 Cities
By Marisa Carmona, Contributions by Rod Burgess and M.S. Badenhorst

Περισσότερα για το βιβλίο στο Techne Press

Πρόγραμμα ομιλιών: