Συνάντηση: Νέες τάσεις καινοτομίας – Ικανότητες διαχείρισης

Posted by komninos at 21 December 2011 in Διαλέξεις

Η ερευνητική μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Νέες τάσεις στο πεδίο της καινοτομίας, αναδυόμενες τεχνολογίες, ικανότητες διαχείρισης”. Η συνάντηση θα γίνει στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, στις 29 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 16.00 – 20.00.

Θα μιλήσουν:

Η. Καραγιάννης, George Washigton University
“Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κρίση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”
Sustainable Development, Crisis and Innovation

Π. Κετικίδης, City College, University of Sheffield
“Μετασχηματισμοί των περιφερειακών οικονομιών και δημιουργία οικονομικής ανθεκτικότητας”
Transforming Regional Economies – Economic resilience

N. Ζαχαρής, South East Europe Research Center
“Το μέλλον της καινοτομίας υπό το πρίσμα των νέων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Europe 2020, Innovation Union, Horizon 2020”
Europe-2020-Innovation_Union-Horizon-2020

N. Κατσιαδάκης, EKETA
“Μια παλιά ιστορία καινοτομίας και διαχείρισης γνώσης με προεκτάσεις στο παρόν και στο μέλλον: Οι Πετράδες της Ηπείρου”
An Old Story of Innovation

N. Κομνηνός, URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
“Καινοτομία για όλους: Οικοσυστήματα καινοτομίας βυθίζονται στο μελλοντικό Internet”
Innovation for All-Innovation ecosystems into the future Internet

Περισσότερες πληροφορίες:
Μαρία Σχοινά, τηλ. 2310 489 304, email: [email protected]
Νάνσυ Μαρτζοπούλου, τηλ. 2310 489 304, email: [email protected]