Πόλεις Τεχνολογίας: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Περιγραφή

Το μάθημα 2Σ523 ‘Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Πόλεις Τεχνολογίας’ επικεντρώνεται στο σχεδιασμό συνοικιών των πόλεων στις οποίες έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για ψηφιακές / ευφυείς πόλεις και εξετάζει την συμπληρωματικότητα του σχεδιασμού του φυσικού και ψηφιακού χώρου των πόλεων.

Είναι μέρος του εκτεταμένου εργαστηρίου 2Σ513 + 2Σ523 το οποίο αποτελείται από δύο μέρη: (α) το 2Σ513 σχετικά με το σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για την ανάπτυξη και διαχείριση των πόλεων, και (β) το 2Σ523 σχετικά με το σχεδιασμό του φυσικού χώρου και των δραστηριοτήτων συνοικιών των πόλεων. Τα μέρη αυτά είναι συμπληρωματικά και κατευθύνται προς μια ενιαία δέσμη στόχων βελτίωσης μιας πόλης.

Η έμφαση του μαθήματος 2Σ523 βρίσκεται στις σύγχρονες εξελίξεις των αρχών και της μεθοδολογίας του πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Ειδικότερα:

  • Στο ελληνικό θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού (ανάλυση, στρατηγική και προγραμματισμός, σχεδιασμός, εφαρμογή) και στην παρουσίαση των βασικών εργαλείων πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού.
  • Στις αρχές οργάνωσης και σχεδιασμού περιοχών έντασης γνώσεων και τεχνολογίας (ανάλυση τεχνολογικού και χωρικού συστήματος, στρατηγική σχεδιασμού, σχέδιο δράσης, εφαρμογή του σχεδίου),
  • Στις μεθόδους σχεδιασμού περιοχών με κριτήρια περιβαλλοντικής και ενεργειακής αριστείας (LEED rating systems, οικοσύστημα περιοχής ένταξης, σχεδιασμός χωρικής διάταξης, πράσινες τεχνολογίες)
  • Στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας των πόλεων.


Η εφαρμοσμένη άσκηση για το μέρος (β) αφορά στο σχεδιασμό μιας πολεοδομικής ενότητας κέντρου πόλεως στην ανατολική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για την οποία έχουν ήδη αναπτυχθεί εφαρμογές έξυπνων πόλεων και περιλαμβάνει: (1) την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και τον εντοπισμό προβλημάτων προς επίλυση, (2) τον προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής, (3) το σχεδιασμό του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου σύμφωνα με τις αρχές του LEED-ND, (4) τη διατύπωση τους σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του πολεοδομκού σχεδίου.

Στο μάθημα συμμετέχουν:
-Νάνσυ Μαρτζοπούλου, Μηχανολόγος Μηχ. Διδάκτωρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΑΠΘ
-Μαργαρίτα Αγγελίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
-Χριστίνα Κακδέρη, Οικονομολόγος, Πολεοδόμος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ

  • Syllabus μαθήματος 2013-14 (0,9 MB): 2013-2014_Poleis_Texnologias_Syllabus
  • Συλλογή κειμένων 2013-14 (Dropbox): https://www.dropbox.com/home/Sxediasmos_Poleis_Texnologias?d=1