Μαθησιακές Περιφέρειες: Εισαγωγή σε σύγχρονες θεωρίες χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Βιβλιογραφία και πρόγραμμα

Η βιβλιογραφία που παρατίθεται επικεντρώνεται στα θέματα που θα παρουσιασθούν και συζητηθούν στις διαλέξεις. Είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή στην ενότητα διδακτικά βιβλία.

*
(10 Οκτ) Εισαγωγή

1. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης πόλεων και περιφερειών

(17 Οκτ) -EE (2011) “Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη” COM(2010) 2020 τελικό
-EE (2011) “Ένωση καινοτομίας. Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, SEC(2010) 1161

(24 Οκτ) -ΕΕ (2013) Στρατηγικές Ερευνας και Καινοτομίας 2014-2020.
-Dominique Foray, Paul A. David, Bronwyn Hall (2009) “Smart Specialisation – The Concept”, Knowledge Economists Policy Brief Νο9
-Κομνηνός, Ν. και Σεφερτζή Ε. (2013) Έξυπνη Εξειδίκευση στην Ελλάδα: Στρατηγικές για έρευνα και καινοτομία στην περίοδο 2014-2020.

2. Μαθησιακές περιφέρειες: Ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών στην οικονομία της γνώσης

(31 Οκτ) -Cortright, J. (2001) “New growth theory, technology and learning”, Reviews of Economic Development Literature and Practice, No 4, US Economic Development Administration.

(7 Νοε) -Morgan, K. (2007) “The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal”, Regional Studies, Vo. 41: 1, pp.147 —159.
-Κομνηνός Ν. (2004) ‘Περιφέρειες αριστείας στην Ευρώπη: Το νέο πρότυπο περιφερειακής ιεραρχίας και ανάπτυξης’, στο Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης, Αθήνα, εκδόσεις Κριτική, σσ. 73-106.

3. Τοπικά και περιφερειακά συστήματα γνώσεων και καινοτομίας

(14 Νοε) -Κομνηνός Ν. (2000) “Η καινοτομία είναι νησί”, στο Ανδρικοπούλου και Καυκαλάς Γ. (2000), Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος, Αθήνα, Θεμέλιο.
-Hart, D.A. (2000) “Innovation clusters: Key concepts”, Department of Land Management and Development, and School of Planning Studies, The University of Reading, United Kingdom.

(21 Νοε) -Cooke, P. (2001) “Regional systems of innovation” Industrial and Corporate Change, Vol. 4. No 4.

4. Στρατηγικός προγραμματισμός: Βασικές έννοιες και μέθοδοι

(28 Νοε) -The Enterprise Foundation (1999) “Effective Strategic Planning”
-JRC (2011) “SWOT Analysis”

(5 Δεκ) -JRC (2011) “Scenario Building”
-JRC (2011) “Delphi Method”
-PEA (2000) “Balance Scorecard.Performance Management Methodology”

5. Στρατηγικός προγραμματισμός σε περιφέρειες και μητροπόλεις: Παραδείγματα και πρότυπες λύσεις

(12 Δεκ) Πόλεις και περιφέρειες της νοτιο-ανατολικής Ασίας
BEIJING, ΚΙΝΑ: Beijing
DAEGU, ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: Daegu; Daegu-power point
SINGAPORE: Singapore
TAIPEI, ΤΑΙΒΑΝ: Taipei

(19 Δεκ)-Σκανδιναβικές πόλεις και περιφέρειες
-Helsinki Region (2010) Greater Helsinki Vision 2050
-Helsinki Regional Innovation Strategy

(9 Ιαν)
-City of Stockholm (2009). Vision 2030. A World Class Stockholm
-Uusimaa Regional Council (2004) UTU 35: Uusimaa 2035 Scenario Project, Uusimaa Regional Council

(16 Ιαν)-Χωροταξικό Σχέδιο Κ. Μακεδονίας
-ΕΣΠΑ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

*