Ψηφιακές Πόλεις

Νίκος Κομνηνός, Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Μάθημα 1 (6 Μαρτίου 2014)
Εισαγωγή. Περιγραφή του μαθήματος και της άσκησης
Βιβλιογραφία

Μάθημα 2 (13 Μαρτίου 2014)
Ψηφιακές και ευφυείς πόλεις.
Έννοιες, παραδείγματα, βασικές τεχνολογίες

Μάθημα 3 (20 Μαρτίου 2014)
Εφαρμογές για ψηφιακές / ευφυείς πόλεις
Περιήγηση στο ICOS
Ανοικτό λογισμικό – open_source-smart_cities

Μάθημα 4 (27 Μαρτίου 2014)
HTML και εξέλιξη από την HTML1 στην HTML5

Μάθημα 5 (3 Απριλίου 2014)
Cascading Style Sheets (CSS), HTML & CSS Demo

Μάθημα 6 (10 Απριλίου 2014)
Οντολογίες: ομάδες, ιδιότητες, σχέσεις: Οντολογίες (1)
Δημιουργία οντολογιών: Ontology development 101

Μάθημα 7 (8 Μαίου 2014)
Ο editor οντολογιών Protégé: ProtegeOWLTutorialP4_v1_3
Παράδειγμα: Οντολογία ελληνικού κτηματολογίου: Cadastre-ontology-report

Μάθημα 8 (15 Μαίου 2014)
Microsoft Expression Web 4, για την ανάπτυξη εφαρμογών web (Download)
Online Lessons

Μάθημα 9 (22 Μαίου 2014)
Microsoft Expression Web 4, για την ανάπτυξη εφαρμογών web (Download)
Online Lessons

Μάθημα 10 (29 Μαίου 2014)
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου – WordPress

Μάθημα 11 (5 Ιουνίου 2014)
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java

Μάθημα 12
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java

*