Εξετάσεις επί πτυχίω, Οκτώβριος 2011

Οι εξετάσεις για τους επί πτυχίω φοιτητές στα μαθήματα 2Θ204-Θεωρίες Αστικότητας και 2Θ369-Μαθησιακές Περιφέρειες θα γίνουν την Παρασκευή 11-11-2011, στις 18.00, στην αίθουσα 209.

Ευφυής Θεσσαλονίκη

Η μελέτη “Ευφυής Θεσσαλονίκη: Σχεδιασμός Πιλοτικού Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013” ανατέθηκε από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και εξειδίκευσης των δράσεων Συνέχεια…

Υπηρεσίες πληροφόρησης για την ποιότητα ζωής, μέσω συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σε ψηφιακές πόλεις ανθρωποκεντρικής ευφυΐας

Διάλεξη του Κ. Καρατζά, Επ. Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχ/κών του ΑΠΘ, στις 23 Απριλίου 2010 για τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν και να συμμετάσχουν στην πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα ζωής τους και πώς αυτή δομείται: “Υπηρεσίες πληροφόρησης για την ποιότητα ζωής, μέσω συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σε ψηφιακές πόλεις ανθρωποκεντρικής ευφυΐας

Το Μέλλον της Μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 18.00 εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Το Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη” Συνέχεια…

Διαλέξεις 2009

Νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο των ευφυών πόλεων (20 Φεβρουαρίου 2009). Θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την οργάνωση διευρυμένων συστημάτων καινοτομίας, με τοπικούς πυρήνες και παγκόσμια δίκτυα, και οριοθέτησης του λογισμικού / ψηφιακών εφαρμογών υποστήριξής τους.

Διαλέξεις 2007-2008

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Όλα τα pdf των διαλέξεων του μεταπτυχιακού προγράμματος κατά ημερομηνία και θεματική ενότητα.

Συνέχεια…

Δομή και σχεδιασμός των Ψηφιακών Πόλεων

Διάλεξη της Π. Ταράνη, διδάσκουσας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, στις 11 Απριλίου 2008: “Δομή και σχεδιασμός των Ψηφιακών Πόλεων” (Αρχείο PDF, 4.6 ΜΒ).

Τεχνολογίες και εργαλεία για τη δημιουργία ευφυούς περιβάλλοντος

Διάλεξη του Λάμπρου Μακρή, Δρ. ΑΠΘ, ερευνητή ΙΠΤΗΛ-EKETA, στις 28 Μαρτίου 2008: “Τεχνολογίες και εργαλεία για τη δημιουργία ευφυούς περιβάλλοντος”.

Δεξιότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Διάλεξη του Π. Κετικίδη, καθηγητή στο City College, University of Sheffield, στις 14 Μαρτίου 2008, για  τις ικανότητες και την κουλτούρα της καινοτομίας – επιχειρηματικότητας και τις μεθόδους εκπαίδευσης σ’ αυτή:  entreprise-education-pk.pdf (2.3 MB)

Δύο δεκαετίες πολιτική καινοτομίας στην Ελλάδα

Διάλεξη του Ν. Ζαχαρή, διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου SEERC, στις 14 Μαρτίου 2008, για  την ελληνική πολιτική έρευνας και τεχνολογίας και τους μηχανισμούς καινοτομίας που δημιουργήθηκαν: two-decades-innovation-policy-in-greece-nz.pdf (3.2MB)