Ηλεκτρονικά μαθήματα.
Παραπάνω παρουσιάζονται μία σειρά από εργαλεία καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Innoregio. Κάθε εικονίδιο αντιστοιχεί σε μία εφαρμογή πολυμέσων που παρουσιάζει ως ηλεκτρονικό μάθημα το συγκεκριμένο εργαλείο καινοτομίας.

Σε ποιους απευθύνονται.
Τα ηλεκτρονικά μαθήματα απευθύνονται σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους σύγχρονα εργαλεία καινοτομίας. Κάθε μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει το εργαλείο και τον τρόπο εφαρμογής του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε απλή γλώσσα και ευχάριστο ύφος. Tο υλικό κάθε μαθήματος διαρκεί περίπου μισή ώρα.

Απαιτήσεις.
Τα μαθήματα έχουν υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Shockwave της Macromedia. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την χρησιμοποίηση κίνησης και ήχου κάνοντας την παρακολούθηση των μαθημάτων μία ευχάριστη εμπειρία, ενώ η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει απρόσκοπτα χωρίς να διακόπτεται από χαμηλές ταχύτητες του δικτύου.


Ερευνητική ομάδα Urenio, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2001-2002