Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Επισκόπηση πιλοτικών έργων

Στα πλαίσια του προγράμματος "Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία" θα υλοποιηθούν τα παρακάτω πιλοτικά έργα από τους αντίστοιχους φορείς. Κάντε κλικ στον τίτλο του πιλοτικού έργου για το οποίο θέλετε να μάθετε περισσότερα.

1. Τεχνολογική Πρόβλεψη στην Κεντρική Μακεδονία
Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Ψηφιακά επιχειρηματικά Δίκτυα

3. Δίκτυο βιολογικών τροφίμων: Ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας σε καλλιεργητές και επιχειρήσεις τροφίμων
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

4. Υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων πληροφορικής
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

5. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω τεχνολογικών κλινικών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

6. Βραβείο καινοτομίας

7. Ψηφιακό Κέντρο Ερευνάς Κεντρικής Μακεδονίας
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. - Δίκτυο Εργαστηρίων Καινοτομίας, Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

8. Εκπαίδευση εργαζόμενων στη διαχείριση καινοτομίας - E-learning
Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ)

9. Ηλεκτρονικό Partenariat

10. Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO