Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας
Τεχνολογική Πρόβλεψη στην Κεντρική Μακεδονία Ψηφιακά επιχειρηματικά Δίκτυα
Δίκτυο βιολογικών τροφίμων Υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων πληροφορικής
Μεταφορά τεχνολογίας μέσω τεχνολογικών κλινικών Βραβείο καινοτομίας στο πρότυπο του EFQM
Ψηφιακό Κέντρο Ερευνάς Κεντρικής Μακεδονίας Εκπαίδευση εργαζόμενων στη διαχείριση καινοτομίας
Ηλεκτρονικό Partenariat Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 


Η Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία συνεχίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για προώθηση της κοινωνίας των γνώσης και της καινοτομίας, εισάγοντας νέα στοιχεία στην υφιστάμενη στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας. Περισσότερα »

Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ: 2310 409101
Fax: 2310 422590
Ε-mail: [email protected]
http://www.rcm.gr

Μονάδα Διαχείρισης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ: 2310 409104
Fax: 2310 409190
Ε-mail: [email protected]
http://www.pepkm.gr

Ερευνητική Μονάδα URENIO
Τηλ: 2310 489304
Fax: 2310 472240
Ε-mail: [email protected]
http://www.urenio.org

Διάρκεια

1.1.2002 - 31.12.2003

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 4.500.000€
ΕΤΠΑ: 3.000.000 €
Ελληνικό Δημοσίο: 750.000€
Ιδιωτικός Τομέας: 750.000€

©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO