Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Φορείς Υλοποίησης

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Ερευνητική Μονάδα URENIO
  • Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  • Δίκτυο Εργαστηρίων Καινοτομίας, Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Α.Π.Θ.
  • Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ)
  • Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO