Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Σχετικά Έργα

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ασχολείται ενεργά με πρωτοβουλίες προώθησης καινοτομιών και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει την εμπειρία από τα προηγηθέντα προγράμματα:

  • Περιφερειακό Τεχνολογικό Προγράμμα (RTP) Κεντρικής Μακεδονίας
  • IRISI
  • RIS+ Κεντρικής Μακεδονίας
  • INNOREGIO

Τα προγράμματα αυτά οδήγησαν στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας περιφερειακής στρατηγικής όσον αφορά την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO