Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Σύντομη Περιγραφή του προγράμματος

Η Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία συνεχίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (RTP, IRISI, and RIS+) για προώθηση της κοινωνίας των γνώσης και της καινοτομίας, εισάγοντας νέα στοιχεία στην υφιστάμενη στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους τεχνολογικούς φορείς της Περιφέρειας στην προσπάθειά τους να γνωρίσουν και να ενσωματώσουν διεθνώς βέλτιστες πρακτικές σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, διαδικασιών παραγωγής, και ανάπτυξης καινοτομίας. Έτσι θα δημιουργηθεί στην Κεντρική Μακεδονία ένα περιβάλλον που θα επιταχύνει την είσοδο των επιχειρήσεων στον κόσμο της "επιχειρηματικής ευφυίας" και θα προωθεί τη δημιουργία μιας περιφερειακής οικονομίας διεθνώς ανταγωνιστικής και βασισμένης στην παραγωγή και στην αξιοποίηση της γνώσης.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι:

  • Ενίσχυση της τεχνολογικής ευφυΐας της Περιφέρειας
  • Ανάπτυξη clusters που βασίζονται στη γνώση και τη νέα οικονομία
  • Προώθηση διεθνώς αναγνωρισμένων διαδικασιών παραγωγής και μοντέλων επιχειρηματικής αριστείας.

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO